Opis konstrukcji

Definicja konstrukcji do której odwołują się dokumenty problemowe oraz procedury. Zawiera skrócony opis techniczny, rysunki oraz wymiary, Sposób organizacji dokumentów i nawigacji przedstawiono tutaj. Jeżeli brakuje dokumentu w naszej bazie lub masz ciekawy problem do rozwiązaniazgłoś propozycję.


Przeszukiwanie bazy

  • Funkcja Wyszukaj w nagłówku strony jest najprostszym i najszybszym sposobem otrzymania listy dokumentów zawierających wskazany ciąg znaków.
  • Kategorie i tagi. Każdy dokument przypisany jest do jednej lub wielu kategorii oraz posiada zbiór skojarzonych z nim słów kluczowych (tagów). Filtrowanie zawartości odbywa się z użyciem panelu Filtr dokumentów oraz Tagi dostępnych z prawej strony.
  • Wykaz wszystkich materiałów szkoleniowych zawarto w mapie dokumentów.

Wiązar drewniany

Charakterystyka elementu Wolnopodparty, dwuspadowy wiązar kratowy wykonany z drewna litego klasy C35. Wymiary: 9.96m długości, 2.0m wysokości; pochylenie 24%. Elementy łączone za pomocą płytek kolczastych. Oparcie na wieńcu za pośrednictwem zakotwionych w wieńcu (Rys.2.).   Rys.1. Rozmieszczenie wiązarów na rzucie dachu Rys.2. Mocowanie wiązara –…
Read more

Słup stalowy

Charakterystyka elementu Wolnopodparty słup o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profil HEB) ze stali S235. Słup pośredni usytuowany między słupami głównymi [1541] umożliwia dobór na pokrycie ścienne płyt warstwowych (zmniejszenie rozpiętości z 6m do 3m). Rys.1. Rozmieszczenie słupów pośrednich na rzucie budynku Schemat statyczny Geometria: Przyjęto…
Read more

Słup główny, żelbetowy

Charakterystyka elementu Utwierdzony słup o przekroju prostokątnym 30×45 [cm] ze betonu C30/37 i stali RB500W-B. Rys.1. Rozmieszczenie słupów głównych na budynku Schemat statyczny Geometria: Przyjęto model słupa wspornikowego utwierdzonego w fundamencie. Podparcie: W modelu numerycznym podpory mogą być zdefiniowane tylko w węzłach. W przypadku słupa…
Read more

Rygiel okapowy

Charakterystyka elementu Wolnopodparty słup o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profil HEB) ze stali S235. Rygiel pełni funkcję pomocniczą – oparcie dla słupków pośrednich. Rys.1. Rozmieszczenie rygli na rzucie budynku Schemat statyczny Geometria: Przyjęto model jednoprzęsłowej belki podpartej w miejscu połączenia z głównymi słupami [1541]. Podparcie: Podparcie rygla…
Read more

Pozycje obliczeniowe

Charakterystyka obiektu Zgodnie z koncepcją modelu obliczeniowego konstrukcji hali [2423, 684] w celu analizy wyodrębniono poszczególne elementy nośne, tworząc z nich samodzielne pozycje obliczeniowe. Elementy oddziałują między sobą, przekazując obciążenia zgodne z Rys.1. Pozycje obliczeniowe Płatew. Wiązar kratowy. Stężenie poprzeczne. Słup żelbetowy. Słup…
Read more