Wymiarowanie i zbrojenie stopy fundamentowej

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1

Profil gruntowy przyjęty do wymiarowania stopy fundamentowej znajduje się tutaj.

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza, a następnie Wymiarowanie.

 • Z panelu narzędzia wymiarowania wybierz Przypisz regułę.

 •  Z wyświetlonego okna wybierz opcję Fundamenty bezpośrednie [PN-EN 1997-1].

 • Zaznacz wszystkie podpory za pomocą LPM, a następnie wybierz Zastosuj.
 • W prawym górnym rogu w zakładce Typ wybierz Stopa prostokątna.
 • Ustal geometrie stopy fundamentowej zgodnie z rysunkiem poniżej.

 • Program sam przelicza obciążenia działające na fundament w oknie Kombinacje obciążeń. Dodatkowe obciążenia (obciążenie warstwami posadzki, belka podwalinowa) wprowadź zgodnie z rysunkiem poniżej  w oknie Dodatkowe obciążenia.

 • Z górnego paska ustawień wybierz drugą opcję, aby zdefiniować warunki gruntowe.

 • Zmień wysokość wód gruntowych oraz głębokości posadowienia fundamentów na 1.2m.

 • Wybierz opcję Dodaj warstwę gruntu.

 • Utwórz profil gruntowy zgodny z parametrami gruntowymi znajdującymi się tutaj.

Edycja istniejących warstw gruntu
 • Usuń lub zmień kolejność warstw za pomocą zaznaczonych pól.

 • Wybierz Edytuj warstwę.

 • Zmień własności gruntu i kliknij Edytuj.
 • Aby zmienić Współczynniki częściowe dla parametrów geotechnicznych wybierz opcję znajdującą się w górnej części okna Definicja warunków gruntowych.
 • Wybierz trzecią zakładkę, aby sprawdzić warunki nośności.

 • Po panelu po lewej stronie wybierz fundament, a w oknie głównym warunek nośności którego wyniki chcesz sprawdzić.
 • W zakładce Zbrojenie ustaw parametry zbrojenia ławy fundamentowej zgodnie z rysunkiem poniżej.

Uwaga: Należy tak dobrać zbrojenie oraz wymiary fundamentu, aby warunki nośności zostały spełnione.

 • Wybierz czwartą zakładkę, aby zobaczyć osiadanie i naprężenie występujące w fundamencie.

 • .Wybierz pierwszą opcję aby zmienić warunki dla których zostaną policzone naprężenia i osiadanie.

 • Określ maksymalne osiadanie, odprężenia podłoża i położenie punktu do obliczeń osiadania. Przyjęto dopuszczalną wartość osiadania budynku równą 1.0cm.

Spis treści:

 1. Definicja geometrii i podpór
 2. Obciążenia stałe i zmienne
 3. Obciążenie od śniegu
 4. Obciążenie od wiatru
 5. Relacje grup obciążeń
 6. Definiowanie geometrii przekroju
 7. Zbrojenie belki
 8. Zbrojenie słupa
 9. Zbrojenie słupa ściany szczytowej
 10. Wymiarowanie i zbrojenie stopy fundamentowej
 11. Wymiarowanie i zbrojenie ławy fundamentowej

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_zelbetowa_2d 511 KB 169