Tag Archive: PN-EN 1991

Zestawienie obciążeń

Opis problemu Ustalenie obciążeń na zadaszenie wspornikowe z wykorzystaniem narzędzia „Zestawienie obciążeń”. Metody Obciążenia klimatyczne oddziałujące na zadaszenie zebrano na podstawie odpowiednich części normy PN-EN 1991. Ustalono odpowiednie współczynniki dla danych warunków terenowych i położenia geograficznego obiektu. Wydzielono przypadki i…
Read more

Obciążenia na zadaszenie

Opis problemu Zebranie obciążeń na zadaszenie wspornikowe. Metody Podstawą do określenia oddziaływań na konstrukcje jest norma PN-EN-1991. Podstawowe grupy: stałe, zmienne i wyjątkowe, klasyfikują oddziaływania w zależności od ich zmienności w czasie, zmienności położenia i prawdopodobieństwa wystąpienia. W ramach każdej…
Read more