Dokument

Materiały szkoleniowe dla projektantów konstrukcji budowlanych z przykładami w programie Soldis PROJEKTANT.

Obciążenie śniegiem

Plan dokumentu Obciążenie śniegiem gruntu Schematy obciążenia Obciążenie śniegiem gruntu Obciążenie śniegiem dachu dwuspadowego o nachyleniu połaci 10,62°. (PN-EN 1991-1-3, wzór 5.1). Współczynnik ekspozycji (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.2(7)). Współczynnik termiczny (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.2(8)). Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu w…
Read more

Wymiarowanie

Plan dokumentu Reguły wymiarowania Wymiarowanie rygla Wymiarowanie słupa Wymiarowanie fundamentu Wymiarowanie stropu Wersja programu: Soldis PROJEKTANT 3D (1.7.24) Wymiarowanie wszystkich komponentów przeprowadzone dla statyki liniowej z wykorzystaniem superpozycji obciążeń dla kombinacji stanu granicznego nośności (SGN) i stanu granicznego użytkowalności (SGU)….
Read more

Wymiarowanie

Plan dokumentu Wstęp Uruchomienie projektu Uruchomienie modułu „Zbrojenie” Parametry wymiarowania i stateczności powłok żelbetowych Uruchomienie obliczeń dla wymiarowania powłok Przeglądanie wyników – zbrojenie i zarysowanie Dozbrojenie płyty Diagnostyka Wymiarowanie żebra Wymiarowanie słupa Wersja programu: Soldis PROJEKTANT 3D (2.1.2) Wstęp Wymiarowanie…
Read more