Dokument

Materiały szkoleniowe dla projektantów konstrukcji budowlanych z przykładami w programie Soldis PROJEKTANT.

Stalowa hala portalowa

Charakterystyka obiektu   Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0×48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysokość w kalenicy 10.25m. Powierzchnia zabudowy/użytkowa wynoszą odpowiednio 1169.34m2  oraz 1134.78m2, a wysokość…
Read more