Kombinacje wymiarujące w analizie stężenia poprzecznego

Opis problemu

Norma PN-EN 1993-1 zaleca w analizie stężeń uwzględniać imperfekcje geometryczne stężanych elementów. Wstępne wygięcia pasów górnych kratownic (tudzież rygli) można zastąpić równoważnym obciążeniem destabilizującym, zgodnie ze wzorem Wz.1:

Wz.1: Równoważne obciążenie destabilizujące.Stężenie-wz4

Siła NEd jest to siła ściskająca występująca w pasie górnym dźwigara kratowego.

W celu prawidłowego sprawdzenia SGN i SGU konstrukcji stężenia konieczne jest rozpatrzenie 5 przypadków obciążenia:

 • (1) tylko obciążenie destabilizujące powstałe od maksymalnej siły ściskającej w pasie dźwigara,
 • (2) obciążenie destabilizujące i siły od parcia wiatru na ścianę szczytową (wiodące oddziaływanie zmienne – wiatr),
 • (3) obciążenie destabilizujące i siły od parcia wiatru na ścianę szczytową (wiodące oddziaływanie zmienne – śnieg),
 • (4) obciążenie destabilizujące i siły od ssania wiatru na ścianę szczytową (wiodące oddziaływanie zmienne – wiatr),
 • (5) obciążenie destabilizujące i siły od ssania wiatru na ścianę szczytową (wiodące oddziaływanie zmienne – śnieg).

UWAGA! W przypadkach (2),(3),(4),(5) kierunek i zwrot obciążeń rozłożonego i ciągłego musi być jednakowy.

Żeby zdefiniować obciążenia destabilizujące zgodnie z Wz.1, należy określić wartość siły NEd w pasie górnym kratownicy dla każdego przypadku obciążeń.

Metody

Sposób określenia siły NEd zilustrowano na przykładzie konstrukcji wiązara dachowego [55] w programie Soldis PROJEKTANT. Za pomocą narzędzia Kombinacje użytkownika utworzono szukane kombinację – określono występujące grupy obciążeń i ich mnożniki.

UWAGA! Dla przypadku (1) nie definiuje się kombinacji użytkownika – siłę NEd można odczytać z obwiedni sił wewnętrznych uzyskanej przez kombinacje podstawowe SGN.

Tab.1: Parametry grup obciążeń, przypadek (2).

Grupa obciążeń Oddziaływanie Wspł. częściowy Wspł. kombinacyjny Mnożnik
Ciężar własny stałe 1.0 1.0
Pokrycie stałe 1.35 1.35
Śnieg LP towarzyszące zmienne 1.5 0.5 0.75
Wiatr przód wiodące zmienne 1.5 1.5

Tab.2: Parametry grup obciążeń, przypadek (3).

Grupa obciążeń Oddziaływanie Wspł. częściowy Wspł. kombinacyjny Mnożnik
Ciężar własny stałe 1.0 1.0
Pokrycie stałe 1.35 1.35
Śnieg LP wiodące zmienne 1.5 1.5
Wiatr przód towarzyszące zmienne 1.5 0.6 0.9

Tab.3: Parametry grup obciążeń, przypadek (4).

Grupa obciążeń Oddziaływanie Wspł. częściowy Wspł. kombinacyjny Mnożnik
Ciężar własny stałe 1.0 1.0
Pokrycie stałe 1.35 1.35
Śnieg LP towarzyszące zmienne 1.5 0.5 0.75
Wiatr L wiodące zmienne 1.5 1.5

Tab.4: Parametry grup obciążeń, przypadek (5).

Grupa obciążeń Oddziaływanie Wspł. częściowy Wspł. kombinacyjny Mnożnik
Ciężar własny stałe 1.0 1.0
Pokrycie stałe 1.35 1.35
Śnieg LP wiodące zmienne 1.5 1.5
Wiatr L towarzyszące zmienne 1.5 0.6 0.9

Procedura

Przedstawiono procedurę dla przypadku (2). Procedura bazuje na modelu z dokumentu [987].

Definicja kombinacji użytkownika

 • Przejdź do Analiza > Statyka.
 • Z panelu Przeglądanie wyników dla statyki wybierz Zmień ustawienia kombinatoryki.
 • Uaktywnij opcję Kombinacje użytkownika i kliknij w ikonkę z prawej strony okna.Komb uzytkownika
 • W oknie Podgląd kombinacji wybierz Dodaj nową kombinację.dodaj nowa
 • Podaj nazwę kombinacji Parcie wiatru + Śnieg.
 • Kolejnym grupom obciążeń przyporządkuj odpowiedni mnożnik obciążenia zgodnie z Tab.1.kombuz
 • Zakończ dodawanie kombinacji Ok

Odczyt sił wewnętrznych

 • W oknie Ustawienia kombinatoryki pozostaw aktywną tylko opcję Kombinacje użytkownika.
 • Z panelu Przeglądanie wyników dla statyki wybierz Włącz kombinatorykę obciążenia i Normalne.
 • Z wykresu sił wewnętrznych odczytaj wartość maksymalnej siły ściskającej 61.5kN.

Wykonaj ww. procedurę dla przypadków (3), (4), (5). Po utworzeniu kilku kombinacji, w celu prawidłowego odczytania sił normalnych, w oknie Podgląd kombinacji należy każdorazowo włączyć tylko analizowaną kombinację.aktywna kombinacja

Wyniki

Tab.5: Siły ściskające dla poszczególnych kombinacji.

Przypadek (1) (2) (3) (4) (5)
Siła ściskająca [kN] 318.0 61.5 218.3 84.6 234.9

Procedurę definiowanie obciążeń na stężenie połaciowe i jego analizę statyczną przedstawiono, odpowiednio, w 1151 i 1234.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi Kombinacje użytkownika 332 KB 874