Opis konstrukcji

Definicja konstrukcji do której odwołują się dokumenty problemowe oraz procedury. Zawiera skrócony opis techniczny, rysunki oraz wymiary,

Żelbetowa hala portalowa

Charakterystyka obiektu Hala portalowa dwukondygnacyjna znajdująca się w Zakopanem o wymiarach 16,0×30,0m i rozstawie układów poprzecznych równym 6m. Dach dwuspadowy o pochyleniu 12o i maksymalnej wysokości kalenicy 9,5m. Wysokość użytkowa obiektu to 8,0 m. Przekrój poprzeczny hali Rzut hali z…
Read more

Strop dwuprzęsłowy z lokalnymi układami współrzędnych

Charakterystyka obiektu Strop żelbetowy dwuprzęsłowy. Rys. 1: Rzut stropu Materiały Klasa betonu: C30/37 Klasa stali zbrojeniowej: B500SP (C) Otulina zbrojenia: 3.0 cm Geometria Wymiary pierwszego przęsła: 7.9×13.6 [m] Grubość płyty pierwszego przęsła: 22.0 cm Wymiary drugiego przęsła: 8.0×9.3 [m] Grubość płyty…
Read more