Opis konstrukcji

Definicja konstrukcji do której odwołują się dokumenty problemowe oraz procedury. Zawiera skrócony opis techniczny, rysunki oraz wymiary,

Pozycje obliczeniowe

Charakterystyka obiektu Zgodnie z koncepcją zintegrowanego modelu konstrukcji [1855], w celu analizy wyodrębniono poszczególne elementy konstrukcji, tworząc z nich samodzielne pozycje obliczeniowe. Pozycje oddziałują między sobą, przekazując obciążenia (Rys.1.) Pozycje obliczeniowe Żebro. Wspornik. Stężenie połaciowe poprzeczne. Rys.1. Izometria zadaszenia. Przekazywanie obciążeń.

Stalowe zadaszenie wspornikowe

Charakterystyka obiektu Zadaszenie nad wejściem do budynku  o wysięgu 3.2m i długości 21m. Spadek do wewnątrz o wartości 3º. Rozstaw wsporników wynosi 2.1m. Zadaszenie znajduje się na wysokości 3.7m ściany szczytowej budynku. Wysokość konstrukcyjna zadaszenia: 0.65-0.45m (zbieżny wspornik.) Obiekt usytuowany w Radomiu na wysokości 150m.n.p.m. Teren…
Read more

Stężenie połaciowe poprzeczne

Charakterystyka elementu Wolnopodparta kratownica, której pasy są utworzone przez pasy górne wiązarów kratowych, a słupki przez płatwie. Krzyżulce wykonane z prętów okrągłych ø20, wstępnie naciągniętych. Skratowanie tężnika typu X. Pręty łączone z konstrukcją główną za pośrednictwem spawanych do spodu płatwi blach. Połączenie…
Read more

Stalowa hala portalowa

Charakterystyka obiektu   Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0×48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysokość w kalenicy 10.25m. Powierzchnia zabudowy/użytkowa wynoszą odpowiednio 1169.34m2  oraz 1134.78m2, a wysokość…
Read more