Pozycje obliczeniowe

Charakterystyka obiektu

Zgodnie z koncepcją zintegrowanego modelu konstrukcji [1855], w celu analizy wyodrębniono poszczególne elementy konstrukcji, tworząc z nich samodzielne pozycje obliczeniowe. Pozycje oddziałują między sobą, przekazując obciążenia (Rys.1.)

Pozycje obliczeniowe

  1. Żebro.
  2. Wspornik.
  3. Stężenie połaciowe poprzeczne.

izometria

Rys.1. Izometria zadaszenia. Przekazywanie obciążeń.