Tag Archive: Układy halowe

Oddziaływanie od śniegu według normy PN-EN 1991-1-3

Obciążenie śniegiem Obciążenie śniegiem dachu dwuspadowego o nachyleniu połaci 12°. (PN-EN 1991-1-3, wzór 5.1). Współczynnik kształtu dachu (PN-EN 1991-1-3, tablica 5.2). Dla mniej obciążonej połaci (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.3.3(2)). Dla bardziej obciążonej połaci (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.3.3(2)). Współczynnik ekspozycji (PN-EN…
Read more

Oddziaływanie od wiatru według normy PN-EN 1991-1-4

Obciążenie wiatrem Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (PN-EN 1991-1-4, Tablica NA.1). Współczynnik kierunkowy (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.2, Uwaga 2).Wartość szczytowa ciśnienia powietrza Współczynnik sezonowy (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.2, Uwaga 3). Bazowa prędkość wiatru (PN-EN 1991-1-4, wzór 4.1). Wysokość odniesienia (PN-EN…
Read more

Obciążenie śniegiem

Oddziaływanie od śniegu według normy PN-EN 1991-1-3 Sposób obliczeń obciążenia od śniegu przedstawiono tutaj. Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie. Z panelu obciążenia wybierz Menadżer grup. W menadżerze grup wybierz opcję Utwórz nową grupę obciążenia,…
Read more

Relacje grup obciążenia

Relacje zachodzące między grupami Grupy obciążeń spowodowane obciążeniami stałymi i zmiennymi znajdują się tutaj Grupy obciążeń spowodowane oddziaływaniem śniegu znajdują się tutaj. Obciążenia od śniegu wzajemnie się wykluczają. Oznacza to, że jednocześnie może występować tylko jeden przypadek obciążenia śniegiem. Grupy…
Read more

Obciążenie wiatrem

Oddziaływanie od wiatru według normy PN-EN 1991-1-4 Obliczenia obciążenia od wiatru działającego na konstrukcję znajdują się tutaj. Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie. Z panelu obciążenia wybierz Menadżer grup. W menadżerze grup wybierz Utwórz nową…
Read more

Wymiarowanie słupa

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza. Z panelu analiza wybierz Wymiarowanie. Z panelu narzędzia wymiarowania wybierz Przypisz regułę.  Z wyświetlonego okna wybierz opcję Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1]. Wskaż pręty o numerach 3 oraz 4 i…
Read more

Obciążenie stałe i zmienne

Oddziaływanie od obciążeń stałych Wyznaczenie wartości obciążeń stałych działających na konstrukcję znajdują się tutaj. Procedura w Soldis PROJEKTANT X1 Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie. Z panelu obciążenia wybierz Menadżer grup. W Menadżerze grup wybierz opcję Utwórz nową grupę obciążenia,…
Read more

Rygiel – definicja przekroju

Procedura w Soldis PROJEKTANT 2019 Aby stworzyć nowy przekrój belki wybierz zakładkę Modelowanie. Z panelu Profile wybierz Menadżer profili. W wyświetlonym oknie wybierz opcję Utworzyć nowy profil. Wybierz opcję Utwórz nowy. W oknie Profile wybierz wymiary oraz kształt przekroju zgodnie z rysunkiem…
Read more