Rygiel – definicja przekroju

Procedura w Soldis PROJEKTANT 2019

 • Aby stworzyć nowy przekrój belki wybierz zakładkę Modelowanie.

 • Z panelu Profile wybierz Menadżer profili.

 • W wyświetlonym oknie wybierz opcję Utworzyć nowy profil.

 • Wybierz opcję Utwórz nowy.

 • W oknie Profile wybierz wymiary oraz kształt przekroju zgodnie z rysunkiem poniżej i kliknij OK.

 • W prawym górnym rogu w panelu Materiał przekroju kliknij Wybierz materiał.

 • W zakładce Beton wybierz klasę betony C30/37 i kliknij Ok.

 • W prawym górnym rogu zmień Nazwę przekroju na „Belka”. Następnie kliknij Ok.

Zmiana profilu belki

Zmień profil belki już istniejącej za pomocą LPM wybierając pozycje, które należy zmienić.

 • Następnie wybierz opcję Zmień Profil.

 • Z wyświetlonej listy wybierz profil pt. „Belka” i zatwierdzić OK.

Spis treści:

 1. Definicja geometrii i podpór
 2. Obciążenia stałe i zmienne
 3. Obciążenie od śniegu
 4. Obciążenie od wiatru
 5. Relacje grup obciążeń
 6. Definiowanie geometrii przekroju
 7. Zbrojenie belki
 8. Zbrojenie słupa
 9. Zbrojenie słupa ściany szczytowej
 10. Wymiarowanie i zbrojenie stopy fundamentowej
 11. Wymiarowanie i zbrojenie ławy fundamentowej

 

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_zelbetowa_2d 511 KB 193