Oddziaływanie od śniegu według normy PN-EN 1991-1-3

Obciążenie śniegiem

Obciążenie śniegiem dachu dwuspadowego o nachyleniu połaci 12°. (PN-EN 1991-1-3, wzór 5.1).

\(s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k\)

Współczynnik kształtu dachu (PN-EN 1991-1-3, tablica 5.2).

\(u_i=u_1=0,8\)

Dla mniej obciążonej połaci (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.3.3(2)).

\(u_i=u_2=0,8 \cdot 0,5=0,4\)

Dla bardziej obciążonej połaci (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.3.3(2)).

\(u_i=u_1=0,8\)

Współczynnik ekspozycji (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.2(7)).

\(C_e=1,0\)

Współczynnik termiczny (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.2(8)).

\(C_t=1,0\)

Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu w Polsce (Zakopane) (PN-EN1991-1-3,NB.1).

\(s_k=0,93exp(0,00134A)=3,11\)

Wariant obciążenia

Rodzaj

Obciążenie  charakterystyczne

A – równomierne

\(s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=2,49\)

2,49

B – nierównomierne

bardziej obciążona połać prawa

\(s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=2,49\) \(s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=1,24\)

2,49

1,24

C – nierównomierne

bardziej obciążona połać lewa

\(s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=2,49\) \(s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=1,24\)

2,49

1,24

 

 

Obciążenie hali śniegiem