Portalowa hala żelbetowa

Charakterystyka obiektu

Hala portalowa dwukondygnacyjna znajdująca się w Zakopanem (900m n.p.m.) o wymiarach 16,0×30,0m i rozstawie układów poprzecznych równym 6m. Dach dwuspadowy o pochyleniu 10,62o i maksymalnej wysokości kalenicy 9,5m. Wysokość użytkowa obiektu to 8,0 m.

Przekrój poprzeczny hali

rzut dachu

Rzut hali z góry

Rzut stropu hali

Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane

Ściany zewnętrzne o wysokości 8.0 m tworzy obudowa z płyt warstwowych. Przekrycie dachowe stanowią płyty kanałowe na których znajduję się termoizolacja w postaci styropianu oraz hydroizolacja w postaci papy powierzchniowej. Główną konstrukcją nośną dachu stanowią rygle oparte na słupach. Rozpiętość hali to 16,00m.

Stężenia konstrukcji:

  • Stężenia połaciowe dachu: płyty kanałowe z warstwą nadbetonu (stropodach).
 •  

Przekrój ściany hali

WINWORD_VPCJO8rYem

Przekrój stropodachu hali

Przyjęto beton klasy C30/37 (B37) oraz stal zbrojeniową RB500W (klasa ciągliwości B). Układy poprzecznie posadowione za pośrednictwem żelbetowych stóp fundamentowych o wymiarach 2.5×2.0x0.5m.

Profil geotechniczny gruntu (jednolity w obrysie obiektu):

 • Piasek średni(warstwa od 1,20m do 3,30m):
  • Grubość warstwy: 2,1m
  • Wilgotność: wilgotne
   • Stopień zagęszczenia: 0,75
 • Pył piaszczysty(warstwa od 3,30m do 8,10m):
 • Grubość warstwy: 4,8m
  • Typ: grunt A
  • Stopień plastyczności: 0,2
 • Pospółka(warstwa od 8,10m do 11,20m):
  • Grubość warstwy: 3,1m
  • Wilgotność: mokre
  • Stopień zagęszczenia: 0,95

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Budynek został zaprojektowany dla odporności ogniowej REI 60.

Obciążenia klimatyczne

 • Obciążenie śniegiem: strefa V
 • Obciążenie wiatrem: strefa III, kategoria terenu III

Powiązane dokumenty:

Obliczenia obciążeń działających na halę:

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi3 portalowa_hala_zelbetowa_v2 242 KB 1634