Obciążenie śniegiem

Oddziaływanie od śniegu według normy PN-EN 1991-1-3

Sposób obliczeń obciążenia od śniegu przedstawiono tutaj.

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie.

 • Z panelu obciążenia wybierz Menadżer grup.

W menadżerze grup wybierz opcję Utwórz nową grupę obciążenia, a następnie:

 • [a] W opcji Typ wybierz śnieg z określeniem wysokości (powyżej lub poniżej 1000 m.n.p.m).
 • [b] Określ Typ obciążenia jako zmienne.
 • [c] Ustaw Współczynnik obliczeniowy na 1.5.
 • Po kliknięciu OK grupa zostaje utworzona.
 • Powtórz kroki a-c w celu otworzenia grupy Obciążenie śniegiem nr 2 i nr 3.

Obciążenie śniegiem nr 1

 • Do obciążenia układu wybierz w panelu Obciążenia opcję Równomiernie wzdłuż osi x.
 • [d] Wskaż pręty o numerach 8 oraz 9 i zatwierdź wybór przyciskając Zastosuj.
 • [f] W oknie Obciążenie wybierz grupę obciążeń Obciążenie śniegiem nr 1.
 • [g] W polu Wartość wprowadź 14.9kN.
 • [h] Określić względne Położenie początku i końca obciążenia na pręcie odpowiedni jako 0.0 oraz 1.0 (pola x1/L i x2/L).
 • [i] Wprowadź Kąt pochylenia równy 0o.
 • Powtórz kroki d-i dla pozostałych prętów i obciążeń równomiernie rozłożonych wzdłuż osi x zgodnie ze schematem powyżej.

Obciążenie śniegiem nr 1

Obciążenie śniegiem nr 2 i 3

Postępując analogicznie jak dla Obciążenia śniegiem nr 1 zdefiniuj schematy obciążenia śniegiem nr 2 i 3 zgodnie z rysunkami poniżej. Obciążenia przypisz do grup Obciążenie śniegiem nr 2 lub Obciążenie śniegiem nr 3.
 

Obciążenie śniegiem nr 2

 

Obciążenie śniegiem nr 3

 

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_zelbetowa_2d 511 KB 193