Obciążenie stałe i zmienne

Oddziaływanie od obciążeń stałych

Wyznaczenie wartości obciążeń stałych działających na konstrukcję znajdują się tutaj.

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie.

 • Z panelu obciążenia wybierz Menadżer grup.

W Menadżerze grup wybierz opcję Utwórz nową grupę obciążenia, a następnie:

 • [a] Z listy Typ wybierz Definicja użytkownika,
 • [b] Określ Typ obciążenia jako Zmienne,
 • [c] Ustaw Współczynnik obliczeniowy na 1.5.

 • Po kliknięciu OK, grupa zostaje utworzona.
 • Powtórz kroki a-c w celu utworzenia grupy Obciążenie zmienne 2

Ciężar własny

Obciążenie stałe

 • W celu definicji obciążenia skupionego wybierz w panelu Obciążenia opcję Siła skupiona lub Moment skupiony.

 • [e] Wskaż pręty o numerach 2 oraz 5 i zatwierdź wybór przyciskając Zastosuj lub PPM.
 • [f] W oknie Obciążenie wybierz grupę obciążeń Ciężar własny.
 • [g] W polu Wartość wprowadź 65.2kN.
 • [h] Określ Położenie jako 0.25 oraz Kąt pochylenia 0o.

 • Powtórz kroki e-h dla pozostałych prętów i obciążeń skupionych zgodnie ze schematem powyżej.
 • W celu definicji obciążenia równomiernie rozłożonego wybierz w panelu Obciążenia opcję Równomiernie rozłożone wzdłuż pręta.

 • [i] Wskaż pręty o numerach 8 oraz 9 i zatwierdź wybór przyciskając Zastosuj.
 • [j] Wybierz grupę obciążeń Ciężar własny.
 • [k] W polu Wartość wpisz 16.9kN na końcach obciążenia równomiernie rozłożonego (pola A i B).
 • [l] Określić względne Położenie początku i końca obciążenia na pręcie odpowiedni jako 0.0 oraz 1.0 (pola x1/L i x2/L).
 • [m] Wprowadź Kąt pochylenia równy 0o.
 • Powtórz kroki i-m dla pozostałych prętów.

Obciążenie zmienne

Postępując analogicznie jak dla ciężaru własnego zdefiniuj schematy obciążenia zmiennego zgodnie z rysunkami poniżej. Obciążenia przypisz do grup Obciążenie zmienne 1 lub Obciążenie zmienne 2.

Obciążenie zmienne nr 1

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_zelbetowa_2d 511 KB 193