Oddziaływanie od wiatru działające na ścianę szczytową według normy PN-EN 1991-1-4

Obciążenie wiatrem

Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (PN-EN 1991-1-4, Tablica NA.1).

\(v_{b,0}=22 \cdot (1+0,0006 \cdot (900-300))=29,92m/s\)

Współczynnik kierunkowy (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.2, Uwaga 2).

\(C_{dir}=1,0\)

Współczynnik sezonowy (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.2, Uwaga 3).

\(C_{season}=1,0\)

Bazowa prędkość wiatru (PN-EN 1991-1-4, wzór 4.1).

\(v_b=C_{dir} \cdot C_{season} \cdot v_{b,0}\)

Wysokość odniesienia (PN-EN 1991-1-4, punkt 7.2.9(7)).

\(z_e=z_i=9,5 m\)

Kategoria i parametr terenu: III (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.3.2).

\(z_{min}=5 m<z_i=9,5m<z_{max}=400m\)

Współczynnik chropowatości (PN-EN 1991-1-4, Tablica NA.3).

\(C_r(z)=0,8 (\frac{z}{10})^{0,19}=0,8(\frac{9,5}{10})^{0,19}=1,22\)

Współczynnik rzeźby terenu dla nachylenie terenu jest mniejsze niż \(3^\circ\)(PN-EN 1991-1-4, punkt 4.3.1).

\(c_{0}(z_{e})=1,0\)

Średnia prędkość wiatru: (PN-EN 1991-1-4, wzór 4.3).

\(v_{m}(z_{e})=C_r(z) \cdot c_{0}(z_{e}) \cdot v_b\) \(v_{m}(z_{e})=0,81 \cdot 1,0 \cdot 29,92=24,24m/s\)

Intensywność turbulencji: (PN-EN 1991-1-4, wzór 4.7).

\(I_v(z)=\frac{1}{ln(\frac{h}{z_0})}=\frac{1}{ln(\frac{9,5}{0,3})}=0,289\)

Gęstość powietrza (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.5, Uwaga 2).

\(\rho=1,25kg/m^3\)

Wartość szczytowa ciśnienia powietrza- sposób nr 1 (PN-EN 1991-1-4, punkt 4.5, wzór 4.8).

\(q_p(z)=[1+7 \cdot I_v(z)] \cdot \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2\) \(q_p(z)=[1+70,289] \cdot \frac{1}{2} \cdot 1,25 \cdot 24,24^2=1110,15Pa=1,110kPa\)

Współczynnik ekspozycji (PN-EN 1991-1-4,Tablica NA.3).

\(C_e(z)=1,9 \cdot (\frac{z}{10})^{0,26}\) \(C_e(z)=1,9 \cdot (\frac{9,5}{10})^{0,26}=1,87\)

Wartość bazowa ciśnienia prędkości (PN-EN 1991-1-4,wzór 4.10).

\(q_b=\frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2_b\) \(q_b=\frac{1}{2} \cdot 1,25 \cdot 24,24^2=367,24Pa=0,367 kPa\)

Wartość szczytowa ciśnienia prędkości-sposób nr 2  (PN-EN 1991-1-4,wzór 4.8).

\(q_p(z)=c_e(z) \cdot q_b=1,87 \cdot 0,367=0,69 kPa\)

Przyjęta wartość szczytowa ciśnienia prędkości.

\(q_b=1,110 kPa\)

Podział dachu na strefy.

Wymiar \(e=min\{b;2h\}\)(PN-EN 1991-1-4,Rys. 7.8)

\(e=min\{30,0;2 \cdot 9,5=19,00\}=19,00 m\)

Dach – wariant III i IV: Wiatr wieje z kierunku prostopadłego do ściany szczytowej \((90^{\circ})\).

Dach należy podzielić na pola F, G, H, I.

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego.

Dach – wariant III i IV: Wiatr wieje z kierunku prostopadłego do ściany szczytowej (90°). Dach należy podzielić na pola F, G, H, I.

Podział ściany szczytowej na strefy obciążenia wiatrem

Podział dachu na strefy obciążenia wiatrem

Wartości  odczytane z tablicy 7.4a dla dachu o pochyleniu 12°.

Współczynniki ciśnienia zewnętrznego dla dachów dwuspadowych (wariant III i IV)

Pole

Rodzaj

\(c_{pe}\)

F

ssanie

-1,45

G

ssanie

-1,3

H

ssanie

-0,65

I

ssanie

-0,55

A

ssanie

-1,2

B

ssanie

-0,8

C

ssanie

-0,5

D

parcie

0,7

E

ssanie

-0,3

 

Wartości obciążeń od wiatru (wariant III i IV) (ciśnienie zewnętrzne)

 

 

 

 

 

III i IV

F

\(w_{e}=1,11 \cdot (-1,45)\) -1,61

G

\(w_{e}=1,11 \cdot (-1,30)\) -1,44

H

\(w_{e}=1,11 \cdot (-0,65)\) -0,72
I \(w_{e}=1,11 \cdot (-0,55)\) -0,61
A \(w_{e}=1,11 \cdot (-1,2)\) -1,33

B

\(w_{e}=1,11 \cdot (-0,8)\) -0,89

C

\(w_{e}=1,11 \cdot (-0,5)\) -0,56

D

\(w_{e}=1,11 \cdot (0,7)\) 0,78

E

\(w_{e}=1,11 \cdot (-0,3)\) -0,33

 

Ciśnienie wewnętrzne

\(w_{i}=q_{p} \cdot (z_i) \cdot c_{pi}\)

Współczynnik ciśnienia wewnętrznego (PN-EN 1991-1-4, wzór 7.3, Uwaga 2).

gdy wartość  przyjęto:  \(C_{pi}=+0,2\)

gdy wartość  przyjęto: \(C_{pi}=-0,3\) \(z_i=9,50 m\)  \( z_i=z_e \)      (PN-EN 1991-1-4, punkt 7.2.9(7)).

\(q_{p}z_i=1,11 kN/m^2\)

– gdy wartość \(w_{i}=1,11 \cdot 0,2=0,222 kN/m^2\)

– gdy wartość \(w_{i}=1,11 \cdot (-0,3)=-0,333 kN/m^2\)