Obciążenie wiatrem

Oddziaływanie od wiatru według normy PN-EN 1991-1-4

Obliczenia obciążenia od wiatru działającego na konstrukcję znajdują się tutaj.

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie.

 • Z panelu obciążenia wybierz Menadżer grup.

W menadżerze grup wybierz Utwórz nową grupę obciążenia, a następnie:

 • [a] Z listy Typ wybierz opcję Wiatr
 • [b] Określ Typ obciążenia jako Zmienne,
 • [c] Ustaw Współczynnik obliczeniowy na 1.5.

 • Po kliknięciu OK, grupa zostaje utworzona.
 • Powtórz kroki a-c w celu utworzenia grupy Obciążenie wiatrem nr 2,3 i 4.

Obciążenie wiatrem nr 1

 • Do obciążenia układu wybierz w panelu Obciążenia opcję Równomiernie rozłożone wzdłuż pręta.
 • [d] Wskaż pręty o numerach 0 oraz 7 i zatwierdź wybór przyciskając Zastosuj.
 • [e] Wybierz grupę obciążeń Obciążenie wiatrem nr 1.
 • [f] W polu Wartość wpisz 4.26kN  na końcach obciążenia równomiernie rozłożonego.
 • [g] Określić względne Położenie początku i końca obciążenia na pręcie odpowiedni jako 0.0 oraz 1.0 (pola x1/L i x2/L).
 • [h] Wprowadź Kąt pochylenia zgodnie z rysunkiem znajdującym się poniżej.

Uwaga: obciążenia od wiatru działają prostopadle do powierzchni dachu.

 • Powtórz kroki d-h dla pozostałych prętów i obciążeń równomiernie rozłożonych wzdłuż pręta zgodnie ze schematem powyżej.

Wiatr zewnętrzny – wiatr działający na hale z lewej strony

Obciążenie wiatrem nr 2, 3 i 4

Postępując analogicznie jak dla Obciążenia wiatrem nr 1 zdefiniuj schematy obciążenia wiatrem nr 2, 3 i 4 zgodnie ze schematami poniżej. Obciążenia przypisz do grup Obciążenie wiatrem nr 2, Obciążenie wiatrem nr 3 i Obciążenie wiatrem nr 4.

Wiatr zewnętrzny – wiatr działający na hale z prawej strony

Oddziaływanie wiatru wewnętrznego na halę – ssanie

Oddziaływanie wiatru wewnętrznego na halę – parcie

Spis treści:

 1. Definicja geometrii i podpór
 2. Obciążenia stałe i zmienne
 3. Obciążenie od śniegu
 4. Obciążenie od wiatru
 5. Relacje grup obciążeń
 6. Definiowanie geometrii przekroju
 7. Zbrojenie belki
 8. Zbrojenie słupa
 9. Zbrojenie słupa ściany szczytowej
 10. Wymiarowanie i zbrojenie stopy fundamentowej
 11. Wymiarowanie i zbrojenie ławy fundamentowej

 

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_zelbetowa_2d 511 KB 203