Wymiarowanie słupa

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza.

 • Z panelu analiza wybierz Wymiarowanie.

 • Z panelu narzędzia wymiarowania wybierz Przypisz regułę.

 •  Z wyświetlonego okna wybierz opcję Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1].

 • Wskaż pręty o numerach 3 oraz 4 i zatwierdź wybór klikając Zastosuj.
 • Zostanie wyświetlone okno z wybranym słupem. Określ parametry zbrojenia wybierając opcję znajdującą się w lewym górnym rogu – Parametry do wymiarowania.

 

 • Określ parametry zgodnie z rysunkiem poniżej.

 

 • Wybierz opcję dostępną w lewym górnym rogu – Długość wyboczeniowa.

 • Wybierz Element w ramie regularnej – 5.8.3.2(3).

 • Wprowadź parametry zgodnie z rysunkiem poniżej i zatwierdź.

 • W prawym dolnym rogu znajdują się opcję pozwalające określić parametry zbrojenia.
 • Użyj procedury automatycznie generującej zbrojenie. Uzupełni parametry dotyczące zbrojenia jak na poniższym rysunku i wybierz Zazbrój.

 

Samodzielne projektowanie zbrojenia
 • Na przekroju poprzecznym kliknij LPM na wybraną krawędź. Po prawidłowym wyborze krawędź zostanie podświetlona na czerwono.
 • W panelu bocznym wybierz drugą zakładkę i wprowadź parametry zbrojenia podłużnego tak jak poniżej, a następnie kliknij Zastosuj. Zbrojenie dla wskazanej krawędzi zostanie zmienione zgodnie z podanymi ustawieniami.

 • W celu modyfikacji zbrojenia poprzecznego w panelu bocznym wybierz ostatnią zakładkę. Wybierz 2 strefę i wprowadź parametry zbrojenia poprzecznego tak jak poniżej, a następnie kliknij Zastosuj. Zbrojenie poprzecznie w wybranej strefie zostanie zmodyfikowanie. W razie potrzeby podziel, połącz lub zmień zakres stref (ikony z zielonymi strzałkami).

Edycja przyjętych prętów zbrojeniowych
 • Aby zmienić zbrojenie przyjęte przez program, wybierz opcję znajdującą się po prawej stronie okna – Edycja prętów zbrojeniowych.

 • Następnie zaznacz za pomocą klawiszy CTRL+LPM pręty, które chcesz edytować lub usunąć. Zaznaczone pręty zostają podświetlone w prawym górnym rogu ekranu na kolor czerwony.
 
 • W oknie edycji możliwa jest zmiana położenia prętów w przekroju oraz podzielenia na części lub ich odgięcie.

 • Sprawdź wytężenie elementu dla przyjętego zbrojenia wybierając w prawym górnym rogu odpowiedni Warunek projektowy.

Spis treści:

 1. Definicja geometrii i podpór
 2. Obciążenia stałe i zmienne
 3. Obciążenie od śniegu
 4. Obciążenie od wiatru
 5. Relacje grup obciążeń
 6. Definiowanie geometrii przekroju
 7. Zbrojenie belki
 8. Zbrojenie słupa
 9. Zbrojenie słupa ściany szczytowej
 10. Wymiarowanie i zbrojenie stopy fundamentowej
 11. Wymiarowanie i zbrojenie ławy fundamentowej

 

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_zelbetowa_2d 511 KB 193