Stalowa hala portalowa

Charakterystyka obiektu

 

Obiekt handlowy zlokalizowany w Poznaniu w postaci wolnostojącej, jednokondygnacyjnej hali portalowej na planie prostokąta o wymiarach 24.0×48.0m. Rozstaw głównych układów poprzecznych wynosi 6.0m. Dach dwuspadowy o pochyleniu połaci 5o i maksymalnej wysokość w kalenicy 10.25m. Powierzchnia zabudowy/użytkowa wynoszą odpowiednio 1169.34m2  oraz 1134.78m2, a wysokość użytkowa 7.55m. Teren wokół budynku pokryty regularnie niską zabudową i roślinnością.

Hala-rzut

Rys.1. Rzut dachu

Hala przód

Rys.2. Widok ściany szczytowej

Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane

Obudowę ścian zewnętrznych, o wysokości 9.2m, tworzą płyty warstwowe gr.15cm zawieszone na słupach głównych żelbetowych i pośrednich stalowych. Rozpiętość płyt: 3m.

Główną konstrukcję nośną przekrycia dachowego stanowią stalowe wiązary kratowe rozpiętości 24m, na których spoczywają płatwie w rozstawie 3m. Poszycie dachowe stanowi blacha trapezowa, z ułożoną na nią wełną mineralną i dwoma warstwami papy.

Stężenia konstrukcji dachu:

 • połaciowe poprzeczne: w formie zakratowania typu X, w skrajnych polach,
 • pionowe międzywiązarowe: w formie zakratowania typu X co drugi wiązar.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

 • Stopy fundamentowe: żelbetowe prostokątne 2.0×2.0m,
 • Ściany konstrukcyjne:
  • Zewnętrzne: słupy żelbetowe (30x45cm, C30/37, zbrojone 8Φ20) i stalowe (S235, HEB160), płyty warstwowe gr.15cm, szer.1.15m, dł.3.0m.
 • Ściany działowe: beton komórkowy, H+H PP4-0,40, szer. 0.15m, klasa 4MPa, na zaprawie cienkowarstwowej,
 • Wieńce: zbrojenie podłużne 4ø12, strzemiona ø8 co 20cm,
 • Nadproża: 2xL19

Warunki ochrony przeciwpożarowej

 • Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III,
 • Klasa odporności pożarowej: C.

Obciążenia klimatyczne

 • Obciążenie śniegiem
  • Strefa obciążania śniegiem: II
 • Obciążenie wiatrem
  • Strefa obciążenia wiatrem: I
  • Kategoria terenu: III
  • Wartość charakterystyczna szczytowego ciśnienia prędkości: 0.590kPa