Układ płytowo-słupowy

Charakterystyka obiektu

Strop żelbetowy w układzie płytowo-słupowym.

Rys.1. Rzut stropu

Materiały

 • Klasa betonu: C30/37
 • Klasa stali zbrojeniowej: B500SP (C)
 • Otulina zbrojenia dolnego: 3.0 cm
 • Otulina zbrojenia górnego: 3.0 cm

Geometria

 • Wymiary stropu: 23.1 x 16.3 [m]
 • Rozpiętości wzdłuż dłuższego boku: 7.4, 7.4, 8.3 [m]
 • Grubość płyty: 22.0 cm
 • Grubość głowic słupowych: 40.0 cm, 42.0 cm, 46.0 cm
 • Przekroje słupów: 50 x 50 [cm], 40 x 50 [cm]
 • Przekrój żebra: 40 x 60 [cm]
 • Grubość ściany: 18.0 cm

Obciążenia

 • Obciążenia stałe: 3.10 kN/m2
  • warstwy wykończenia stropu: 2.00 kN/m2,
  • ściany działowe: 0.80 kN/m2,
  • instalacje podwieszone: 0.30 kN/m2,
 • Obciążenie użytkowe: 3.00 kN/m2
  • kat. C1 (powierzchnie ze stołami)

Etapy pracy nad modelem i analizy