Jednoprzęsłowy

Charakterystyka obiektu

Strop żelbetowy prostokątny o stosunku boków Lx/Ly > 2.

Rys. 1: Rzut stropu

Materiały

  • Klasa betonu: C25/30
  • Klasa stali zbrojeniowej: B500SP (C)
  • Otulina zbrojenia: 2.5 cm

Geometria

  • Rozpiętość Lx w osiach ścian: 5.20 m
  • Rozpiętość Ly w osiach ścian: 15.00 m
  • Grubość płyty: 20.0 cm

Obciążenia

  • Obciążenia stałe – warstwy wykończeniowe stropu: 1.17 kN/m2
  • Obciążenie użytkowe – kat. B (powierzchnie biurowe): 3.00 kN/m2

Etapy pracy nad modelem i analizy