Strop dwuprzęsłowy z lokalnymi układami współrzędnych

Charakterystyka obiektu

Strop żelbetowy dwuprzęsłowy.

Rys. 1: Rzut stropu

Materiały

  • Klasa betonu: C30/37
  • Klasa stali zbrojeniowej: B500SP (C)
  • Otulina zbrojenia: 3.0 cm

Geometria

  • Wymiary pierwszego przęsła: 7.9×13.6 [m]
  • Grubość płyty pierwszego przęsła: 22.0 cm
  • Wymiary drugiego przęsła: 8.0×9.3 [m]
  • Grubość płyty drugiego przęsła: 20.0 cm

Obciążenia

  • Obciążenia stałe – warstwy wykończeniowe stropu: 1.83 kN/m2
  • Obciążenie użytkowe – kat. A (powierzchnie mieszkalne): 2.00 kN/m2

Etapy pracy nad modelem i analizy