Strop żelbetowy

Charakterystyka elementu

Żelbetowa płyta stropowa podparta liniowo na obwodzie. Rozpiętość w świetle ścian: 4.39m i 5.09m, grubość płyty: 0.15m. Wysięg przęseł wspornikowych: 1.27m, grubość 0.12m.  Beton: C20/25. Oparcie na ścianach nośnych, zbrojenie zakotwione w wieńcu obwodowym ścian zewnętrznych.

Rys.1.  Rzut stropu nad I piętrem.strop30

Rys.2. Przekrój przez warstwy balkonowe.warstwy

Schemat statyczny

Geometria: Ze względu na proporcję wymiarów płyty stropu (~10/3) oraz równomierny rozkład obciążeń, można traktować płytę jak pracującą jednokierunkowo (w kierunku poprzecznym). Założenie to będzie słuszne w pewnym oddaleniu od krótszych krawędzi stropu. Żeby wyznaczyć zbrojenie podłużne płytę modeluje się jako belkę o szerokości 1.0m (zbrojenie na metr szerokości płyty). Rozpatrzono 2 schematy statyczne: (1) belka dwuprzęsłowa, na szerokości otworu klatki schodowej i (2) belka trzyprzęsłowa, ze skrajnym przęsłem wspornikowym – na szerokości płyty balkonu (monolit).

Podparcie: Sposób oparcia stropu na ścianach zewnętrznych nie gwarantuje wystarczającej sztywności obrotowej, nie blokuje również przesuwu poziomego. Podpory zdefiniowano więc jako przegubowe przesuwne. W celu zachowania geometrycznej niezmienności ustroju jednej podporze w każdym schemacie zablokowano przesuw.

Obciążenie: Zadano obciążenia stałe od ciężaru własnego płyty i warstw wykończenia oraz obciążenia użytkowe stropu (z uwzględnieniem obciążenia ścianami działowymi) i balkonu. Część wspornikową obciążono na końcu siłą skupioną (balustrada) i momentem skupionym (od poziomego obciążenia użytkowego balustrady – pkt. 6.4 PN-EN 1991-1-1).

Pominięto obciążenie balkonu temperaturą (balkon izolowany termicznie) i zaspą śnieżną (mniejsza wartość od obciążenia użytkowego).

Warstwy wykończeniowe stropu
 • Panele drewniane: 8.0[kN/m3]x0.012[m]=0.096kN/m2
 • Jastrych cementowy: 24.0[kN/m3]x0.04[m]=0.960kN/m2
 • Styropian: 0.45[kN/m3]x0.02[m]=0.009kN/m2
 • Żelbetowa płyta stropowa
 • Tynk gipsowy: 10.0[kN/m3]x0.01[m]=0.10kN/m2
 • Obciążenie sumaryczne (bez płyty stropowej): 1.165kN/m2

Warstwy wykończeniowe balkonu
 • Płytki gresowe: 20.0[kN/m3]x0.009[m]=0.18kN/m2
 • Klej do płytek (C2 S1): 24.0[kN/m3]x0.005[m]=0.12kN/m2
 • Izolacja PE 0.2mm: 0.002kN/m2
 • Styropian XPS0.45[kN/m3]x0.05[m]=0.023kN/m2
 • Warstwa spadkowa – jastrych: 24.0[kN/m3]x0.05[m]=1.200kN/m2
 • Płyta balkonowa
 • Styropian EPS: 0.40[kN/m3]x0.05[m]=0.020kN/m2
 • Tynk wapienno-cementowy: 19.0[kN/m3]x0.015[m]=0.285kN/m2
 • Obciążenie sumaryczne (bez płyty balkonowej): 1.830kN/m2

Tabl.1. Zebranie obciążeń na płytę [2962]

Obciążenie liniowe – przęsła stropowe  [kN/m]
Obciążenie stałe – ciężar własny: (0.15m x 1.0m x 25.0kN/m3) 3.75
Obciążenie stałe – warstwy wykończenia: 1.17
Obciążenie użytkowe – kategoria A (powierzchnie mieszkalne) 2.00
Obciążenie od ścian działowych 1.20
Obciążenie liniowe – przęsło wspornikowe [kN/m]
Obciążenie stałe – ciężar własny: (0.20m x 1.0m x 25.0kN/m3) 3.00
Obciążenie stałe – warstwy wykończenia 1.83
 Obciążenie użytkowe – kategoria A (powierzchnie mieszkalne) 2.50
Obciążenie skupione – przęsło wspornikowe [-]
 Obciążenie stałe – ciężar balustrady 0.30 kN
 Obciążenie użytkowe balustrady – kategoria A (1.0 kN/m x 1.1m x 1.0m) 1.10 kNm

Rys.3. Schematy statyczne stropu w modelu obliczeniowym.strop40