Stalowe zadaszenie

Charakterystyka obiektu

Zadaszenie nad rampą przeładunkową o wysięgu 3.2m i długości 21m. Spadek do wewnątrz o wartości . Zadaszenie znajduje się na wysokości 3.7m ściany szczytowej budynku. Obiekt usytuowany w Radomiu na wysokości 150m.n.p.m. Teren wokół obiektu pokryty regularną, niską zabudową.


zadaszenie - rzut
Rys.1.
 Rzut zadaszenia

Wspornikbok Rys.2. Widok z boku

Rozwiązania konstrukcyjno-budowlane

Konstrukcje nośną stanowią wspornikowe dźwigary kratowe o rozpiętości 3.2m i rozstawie 2.1m oraz płatwie w rozstawie 0.8m (Rys.1 i 2).

Dźwigary kratowe wykonano z kształtowników rurowych (S235). Wstępnie przyjęto RK50x50x3 na pas górny, RP60x40x4 na pas dolny oraz RK40x40x3 na skratowanie. Na końcach pasa górnego i dolnego przyspawana jest blacha czołowa dokręcona w trakcie montażu do wytyków wychodzących ze ściany budynku (Rys.4.).

Płatew wieloprzęsłowa o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profile IPE80) ze stali S235 złożona z elementów o długości 4.2m i 6.3m (Rys.3.). Oparcie na dźwigarze za pomocą przyspawanego ukośnego żebra gr. 10mm. (Rys.5.).

W układzie przewidziano stężenia pionowe typu X w osiach 3 i 5 uzupełnione w skrajnych przęsłach o tężniki (poziom pasa dolnego) oraz stężenia połaciowe umieszczone w skrajnych przęsłach w poziomie pasa górnego.

Poszycie stanowią panele szklane grubości 2cm.

ŻEBRA-schematyRys.3. Schemat ułożenia żeber. Rys.4. Detal łączenia wspornika do ściany. Połączenie żebraRys.5. Detal oparcia żebra

Obciążenia

Obciążenie stałe

 • Panel szklany, gr. 2.2cm
 • Ciężar objętościowy: 24kN/m3

Obciążenie śniegiem (PN-EN 1991-1-3)

 • Strefa obciążenia śniegiem: II
 • Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu: 0.9kN/m2
 • Warunki lokalizacyjne: normalne (brak wyjątkowych opadów i zamieci)
 • Współczynnik ekspozycji: C= 1.0
 • Współczynnik termiczny: C= 1.0
 • Współczynnik kształtu dachu (dach płaski sąsiadujący z wyższym budynkiem):
  • dla rozkładu równomiernego: μ1 = 0.8
  • dla rozkładu nierównomiernego (zaspa): μ1,2 = 2.3 ,  μ1 = 4.0

Obciążenie wiatrem (PN-EN 1991-1-4)

 • Strefa obciążenia wiatrem: I
 • Wysokość odniesienia: 3.7m
 • Kategoria terenu: III
 • Wartość charakterystyczna szczytowego ciśnienia prędkości: 0.46kPa
 • Przyjęto dwa schematy obciążenia jak dla wiaty jednospadowej (parcie/ssanie):
  • wsp. ograniczenia przepływu: φ = 1,
  • pominięto działanie wiatru w polach narożnych (patrz Tab.7.6 PN-En 1991-1-4).
 • Pominięto działanie sił tarcia.

Tab.1: Zestawienie obciążeń na zadaszenie.

Oddziaływanie Sytuacja Obc. powierzchniowe [kN/m2]
Stałe   0.530
Śnieg Równomiernie (μ1=0.8) 0.9*0.8
Nierównomiernie przy budynku (μ1=4.0) 0.9*4.0
Zaspa przy okapie (μ1,2=2.3) 0.9*2.3
Wiatr Schemat I (parcie) Strefa A 0.31
Strefa B 0.92
Strefa C 0.56
Schemat II (ssanie) Strefa A -0.72
Strefa B -0.94
Strefa C -1.10

Powiązane dokumenty:

 1. Charakterystyka pozycji obliczeniowej
 2. Definicja modelu obliczeniowego
 3. Analiza statyczna
 4. Wymiarowanie