Układ płytowo-słupowy

Charakterystyka

Układ płytowo-słupowy ze ścianami zewnętrznymi.

Rzut budynku - układ płytowo-słupowy

Kliknij aby powiększyć

Rys.1. Układ płytowo-słupowy – rzut kondygnacji +3.20

Materiały

 • Klasa betonu: C20/25, C25/30, C30/37
 • Klasa stali zbrojeniowej: B500SP (C)
 • Otulina zbrojenia: 3.0 cm

Geometria

 • Wymiary stropu: 23.2 x 16.3 [m]
 • Rozpiętości wzdłuż dłuższego boku: 7.4, 7.4, 8.4 [m]
 • Grubość płyty stropu: 22.0 cm
 • Grubość płyty stropodachu: 20.0 cm
 • Grubość głowic słupowych: 40.0 cm, 42.0 cm, 46.0 cm
 • Przekroje słupów: 50 x 50 [cm], 40 x 50 [cm]
 • Przekrój żeber: 40 x 60 [cm], 30 x 50 [cm]
 • Grubość ścian: 18.0 cm

Obciążenia

 • Obciążenia stałe (strop i stropodach):
  • warstwy wykończenia stropu: 2.00 kN/m2
 • Obciążenia zmienne – strop:
  • użytkowe kat. B: 3.00 kN/m2 
  • ściany działowe: 0.80 kN/m2
  • sufit podwieszany i instalacje: 0.40 kN/m2
 • Obciążenia zmienne – stropodach:
  • użytkowe kat. H: 0.40 kN/m2 
  • śnieg: 0.72 kN/m2

Etapy pracy nad modelem i analizy