Dokument

Materiały szkoleniowe dla projektantów konstrukcji budowlanych z przykładami w programie Soldis PROJEKTANT.

Statyka

Plan dokumentu Uruchomienie obliczeń Ustawienia kombinatoryki Siły przekrojowe Reakcje Przemieszczenia Raport Wersja programu: Soldis PROJEKTANT 3D (1.7.24) Uruchomienie obliczeń Przejdź do zakładki Analiza, a następnie kliknij Statyka. Pasek narzędziowy zostanie przebudowany. Większość ikon jest zablokowana do momentu uruchomienia analizy. Kliknij…
Read more

Wymiarowanie

Wersja programu: Soldis PROJEKTANT X2 Wymiarowanie płyty stropowej i podciągu zostało przeprowadzone dla statyki liniowej z wykorzystaniem superpozycji obciążeń dla kombinacji stanu granicznego nośności (SGN) i stanu granicznego użytkowalności (SGU). Zbrojenie dobrano ze względu na wymagania dotyczące nośności, zbrojenia minimalnego…
Read more

Żelbetowa hala portalowa

Charakterystyka obiektu Hala portalowa dwukondygnacyjna znajdująca się w Zakopanem o wymiarach 16,0×30,0m i rozstawie układów poprzecznych równym 6m. Dach dwuspadowy o pochyleniu 12o i maksymalnej wysokości kalenicy 9,5m. Wysokość użytkowa obiektu to 8,0 m. Przekrój poprzeczny hali Rzut hali z…
Read more