Obciążenie śniegiem

Plan dokumentu

Obciążenie śniegiem gruntu

Obciążenie śniegiem dachu dwuspadowego o nachyleniu połaci 10,62°. (PN-EN 1991-1-3, wzór 5.1).

\(s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k\)

Współczynnik ekspozycji (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.2(7)).

\(C_e=1,0\)

Współczynnik termiczny (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.2(8)).

\(C_t=1,0\)

Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu w Polsce (Zakopane) (PN-EN1991-1-3,NB.1).

\(s_k=0,93exp(0,00134A)=3,11\)

Schematy obciążenia

Przyjęto trzy schematy obciążenia śniegiem z następującymi współczynnikami kształtu dachu:

  • obciążenie równomierne -> \(u_i=u_1=0,8\) (PN-EN 1991-1-3, tablica 5.2)
  • obciążenie nierównomierne (PN-EN 1991-1-3, punkt 5.3.3(2)):
    • dla mniej obciążonej połaci -> \(u_i=u_2=0,8 \cdot 0,5=0,4\),
    • dla bardziej obciążonej połaci -> \(u_i=u_1=0,8\).

Wartość obciążenia charakterystycznego:

Wariant obciążenia Obciążenie  charakterystyczne [kN/m2]
A – równomierne \(s=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=2,49\)
B – nierównomierne – bardziej obciążona połać prawa \(s_1=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,8 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=2,49\) \(s_2=u_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k=0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 3,11=1,24\)
C – nierównomierne – bardziej obciążona połać lewa

Schematy obciążenia śniegiem