Zestawienie obciążeń

Opis problemu

Ustalenie obciążeń na zadaszenie wspornikowe z wykorzystaniem narzędzia „Zestawienie obciążeń”.

Metody

Obciążenia klimatyczne oddziałujące na zadaszenie zebrano na podstawie odpowiednich części normy PN-EN 1991. Ustalono odpowiednie współczynniki dla danych warunków terenowych i położenia geograficznego obiektu. Wydzielono przypadki i schematy obciążeń, dla oddziaływania śniegu, wiatru i temperatury. Obciążenia powierzchniowe zamieniono na liniowe.

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Poniższa procedura stanowi kolejny etap projektu zadaszenia, bazuje na dokumencie 1657. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu zbierania obciążeń wykorzystano narzędzie Zestawienie obciążeń.

Oddziaływanie śniegu – obciążenie równomierne

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Obciążenie śniegiem wybierz Dodaj > Pojedyncze > Śnieg.
 • Z listy Typ wybierz Dach płaski sąsiadujący z wyższym budynkiem.
 • Ustal odpowiednie współczynniki, zgodnie z Rys.1.
 • W opcji Wybór wyniku, wybierz Schemat (i) > Obciążenie równomierne.
 • Przyjmij wartość zalecaną, sprowadź obciążenie do liniowego, przemnażając obc. powierzchniowe przez 0.8m.Rys.1. Obciążenie śniegiem – obciążenie równomierne

Oddziaływanie śniegu – obciążenie nierównomierne

Procedura analogiczna jak dla obciążenia równomiernego. Ustal wartość obciążenia dla zaspy śnieżnej na dwóch końcach zadaszenia, zgodnie z rysunkami poniżej.

Rys.2. Obciążenie śniegiem – początek zaspy Rys.3.Obciążenie śniegiem – koniec zaspy

Oddziaływanie wiatru

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Obciążenie termiczne wybierz Dodaj > Pojedyncze > Wiatr.
 • Z listy Typ wybierz Dach jednopołaciowy wiaty.
 • Ustal odpowiednie współczynniki, zgodnie z Rys.4.
 • W opcji Wybór wyniku, wybierz strefa obciążenia A (parcie). 

  Rys.4. Obciążenie wiatrem – strefa A -parcie

Zgodnie z powyższą procedurą ustal sześć przypadków obciążenia wiatrem, wybierając w opcji Wybór wyniku sytuacje ssania i parcia na polach A, B, C.

Oddziaływanie temperatury latem

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Obciążenie termiczne wybierz Dodaj > Pojedyncze > Temperatura.
 • Z listy Typ wybierz Temperatura powietrza.
 • Ustal odpowiednie współczynniki, zgodnie z Rys.5.

Oddziaływanie temperatury zimą

Procedura analogiczna jak dla obciążenia temperaturą letnią. Ustal wartość obciążenia na zewnątrz nadziemnych części budynku, zgodnie z Rys.6.

Rys.5. Obciążenie temperaturą – lato

Rys.6. Obciążenie temperaturą – zima

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi stalowe_zadaszenie_2d 697 KB 259