Zestawienie obciążeń

Opis problemu

Ustalenie obciążeń na halę portalową z wykorzystaniem narzędzia „Zestawienie obciążeń”.

Metody

Obciążenia klimatyczne oddziałujące na halę zebrano na podstawie odpowiednich części normy PN-EN 1991. Ustalono odpowiednie współczynniki dla danych warunków terenowych i położenia geograficznego obiektu. Wydzielono przypadki i schematy obciążeń, dla oddziaływania śniegu, wiatru. Obciążenia powierzchniowe zamieniono na liniowe (obciążenie na płatew i słupy) i punktowe (obciążenie na kratownicę).

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Poniższa procedura stanowi kolejny etap projektu hali portalowej, bazuje na dokumencie 2559. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu zbierania obciążeń wykorzystano narzędzie Zestawienie obciążeń.

Oddziaływanie śniegu – obciążenie równomierne

  • [a] Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
  • [b] Kliknij PPM na grupę Obciążenie śniegiem wybierz Dodaj > Pojedyncze > Śnieg.
  • [c] Zmień nazwę na 1,0 Śnieg (1,0 – odnosi się do jednakowego obciążenia połaci)
  • [d] Z listy Typ wybierz Dachy dwuspadowe.
  • [e] Ustal odpowiednie współczynniki, zgodnie z Rys.1.
  • [f] W opcji Wybór wyniku, wybierz Schemat (i) > Obciążenie równomierne.

 

Rys.1. Równomierne obciążenie śniegiem połaci dachowej.

Oddziaływanie śniegu – obciążenie nierównomierne

 • Powtórz czynności od [b] do [e] jak dla obciążenia równomiernego.
 • Przyjmij Schemat (II) > Obciążenie lewej połaci Schemat (II) > Obciążenie prawej połaci.
 • Przyjmij nazwy Śnieg strona lewa – obc. skupione i Śnieg – strona prawa – obc. skupione.

Rys.2. Nierównomierne obciążenie śniegiem połaci dachowej.

Oddziaływanie wiatru na dach (zewnętrzne)

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Obciążenie wiatrem wybierz Dodaj > Pojedyncze > Wiatr.
 • Z listy Typ wybierz Dachy dwupołaciowe.
 • Podaj nazwę obciążenia.
 • Ustal odpowiednie współczynniki, zgodnie z Rys.3 i plikiem .sdi (załączony do dokumentu).
 • W opcji Wynik wybierz Schemat IV i ustal odpowiednią połać.
 • Przyjmij wartość zalecaną i przemnóż przez rozstaw B=3.0m (obc. liniowe), lub przez rozstaw B=3.0m i L=6.0m (obc. skupione).h-wiatr-pole-hRys.3. Oddziaływanie wiatru na połać dachową.h-wiatr

Rys.4. Schemat oddziaływania wiatru na połać dachową.

Dodaj obciążenie skupione dla pól: G,H,I (wiatr na ścianę boczną) i H,I (wiatr na ścianę szczytową), oraz obciążenie liniowe dla pola H (wiatr na ścianę boczną).

Oddziaływanie wiatru na ściany (zewnętrzne)

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Obciążenie wiatrem wybierz Dodaj > Pojedyncze > Wiatr.
 • Z listy Typ wybierz Ciśnienie zewnętrzne i wewnętrzne na ściany budynków prostokątnych.
 • Ustal odpowiednie współczynniki, zgodnie z Rys.5 i plikiem .sdi (załączony do dokumentu).
 • W opcji Wynik wybierz odpowiednią ścianę.
 • Przyjmij wartość zalecaną i przemnóż przez rozstaw B=3.0m (obc. liniowe).h-wiatr-sciana-dRys.5. Oddziaływanie wiatru na ściany.

Dodaj obciążenie liniowe dla pól: B, C, D, E.

Oddziaływanie wiatru (wewnętrzne)

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Obciążenie wiatrem wybierz Dodaj > Pojedyncze > Wiatr.
 • Z listy Typ wybierz Ciśnienie zewnętrzne i wewnętrzne na ściany budynków prostokątnych.
 • Ustal odpowiednie współczynniki zgodnie z Rys.6.
 • Przemnóż ciśnienie przez rozstaw B=3.0m (obc. liniowe), lub przez rozstaw B=3.0m i L=6.0m (obc. skupione).h-cisnienie-wewnetrzneRys.6. Ciśnienie wewnętrzne.

KOMENTARZ: Norma wiatrowa pozwala na przyjęcie wspł. ciśnienia wewnętrznego cpi o wartości równej +0.2 lub -0.3 (bardziej niekorzystnej) w przypadku gdy określenie przepuszczalności nie jest uważane za uzasadnione (7.2.9(6) Uwaga 2).

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 483