Oddziaływania

Opis problemu

Zebranie i ustalenie wartości oddziaływań na obudowę i elementy konstrukcyjne budynku wielorodzinnego.

Metody

Obciążenia klimatyczne od śniegu i wiatru, oraz obciążenia użytkowe zebrano na podstawie odpowiednich części normy PN-EN 1991. Obciążenia stałe konstrukcji przegród ustalono na podstawie katalogów producentów oraz zapisów polskiej normy dotyczącej obciążeń stałych PN-82/B-02001 (pokrycie dachowe).

Obciążenie śniegiem (PN-EN 1991-1-3)

 • Strefa obciążenia śniegiem: I
 • Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu: qk=0.7kN/m2
 • Warunki lokalizacyjne: normalne (brak wyjątkowych opadów i zamieci)
 • Współczynnik ekspozycji: C= 1.0
 • Współczynnik termiczny: C= 1.0
 • Współczynnik kształtu dachu: μ1 = 0.8

Obciążenie wiatrem (PN-EN 1991-1-4)

 • Strefa obciążenia wiatrem: I
 • Wysokość n.p.m.: 145m
 • Wysokość odniesienia: 12.2m
 • Kategoria terenu: III
 • Wartość charakterystyczna szczytowego ciśnienia prędkości: 0.600kPa

Obciążenie stałe – konstrukcja dachu

 • Ustalono posiłkując się normą PN-82/B-02001 pkt.4.1.:”Ciężary pokryć dachowych na jednostkę powierzchni dachu z uwzględnieniem krokwi, łat, deskowań, płatwi, w przypadku braku dokładnych danych przyjmować można wg tabl. Z2-1″.
 • Pokrycie dachowe z dachówki cementowej (karpiówka): 0.750kN/m2

Obciążenie stałe – strop nad ostatnim piętrem

 • Wełna mineralna: 1.2[kN/m3]x0.18[m]=0.216kN/m2
 • Płyta G-K na ruszcie drewnianym: 12[kN/m3]x0.0125[m]=0.150kN/m2
 • Obciążenie sumaryczne stropu: 0.366kN/m2

Obciążenie stałe – strop nad pośrednimi piętrami

 • Panele drewniane: 8.0[kN/m3]x0.012[m]=0.096kN/m2
 • Jastrych cementowy: 24.0[kN/m3]x0.04[m]=0.960kN/m2
 • Styropian: 0.45[kN/m3]x0.02[m]=0.009kN/m2
 • Żelbetowa płyta stropowa: 25.0[kN/m3]x0.15m=3.75kN/m2
 • Tynk gipsowy: 10.0[kN/m3]x0.01[m]=0.10kN/m2
 • Obciążenie sumaryczne stropu: 4.915kN/m2

Obciążenie stałe – podłoga na gruncie

 • Panele drewniane: 8.0[kN/m3]x0.012[m]=0.096kN/m2
 • Jastrych cementowy: 24.0[kN/m3]x0.04[m]=0.960kN/m2
 • Styropian: 0.45[kN/m3]x0.05[m]=0.023kN/m2
 • Żelbetowa płyta posadzki: 25.0[kN/m3]x0.15m=3.75kN/m2
 • Obciążenie sumaryczne stropu: 4.829kN/m2

Obciążenie stałe – konstrukcja ściany zewnętrznej

 • Tynk gipsowy: 10.0[kN/m3]x0.01[m]=0.10kN/m2
 • Bloczki z betonu komórkowego: 5.0[kN/m3]x0.24[m]=1.20kN/m2
 • Styropian: 0.45[kN/m3]x0.15[m]=0.068kN/m2
 • Tynk wapienno-cementowy: 19.0[kN/m3]x0.015[m]=0.285kN/m2
 • Obciążenie sumaryczne ściany: 1.653kN/m2

Obciążenie stałe – konstrukcja ściany nośnej wewnętrznej

 • Tynk gipsowy: 10.0[kN/m3]x0.01[m]=0.10kN/m2
 • Bloczki z betonu komórkowego: 5.0[kN/m3]x0.24[m]=1.20kN/m2
 • Tynk gipsowy: 10.0[kN/m3]x0.01[m]=0.10kN/m2
 • Obciążenie sumaryczne ściany: 1.400kN/m2

Obciążenie stałe – konstrukcja balkonu

 • Płytki gresowe: 20.0[kN/m3]x0.009[m]=0.18kN/m2
 • Klej do płytek (C2 S1): 24.0[kN/m3]x0.005[m]=0.12kN/m2
 • Izolacja PE 0.2mm: 0.002kN/m2
 • Styropian XPS: 0.45[kN/m3]x0.05[m]=0.023kN/m2
 • Warstwa spadkowa – jastrych: 24.0[kN/m3]x0.05[m]=1.200kN/m2
 • Płyta balkonowa,
 • Styropian EPS: 0.40[kN/m3]x0.05[m]=0.020kN/m2
 • Tynk wapienno-cementowy: 19.0[kN/m3]x0.015[m]=0.285kN/m2
 • Obciążenie sumaryczne (bez płyty balkonowej): 1.830kN/m2

Obciążenie użytkowe (PN-EN 1991-1-1)

 • Kategoria: A (Powierzchnie mieszkalne)
 • Obciążenie charakterystyczne:
  • Stropy: 2.0kN/m2
  • Schody: 2.0kN/m2
  • Balkony: 2.5kN/m2
 • Obciążenie zastępcze od ścian działowych:
  • z płyt gipsowo-kartonowych 12.5mm: 0.5kN/m2
  • z pustaków ceramicznych Porotherm 8 P+W: 1.2kN/m2
  • z pustaków ceramicznych Porotherm 11.5 P+W: 1.2kN/m2

Tab.1: Oddziaływanie wiatru na ściany.

 Pole ściany/dachu  Ciśnienie wiatru [kN/m2]
A  -0.724
B  -0.483
C   brak
D   0.483
E  -0.307

Rys.1. Oddziaływanie wiatru na ściany – schemat.bw-sciany

Tab.2: Oddziaływanie wiatru na dach.

 Ciśnienie wiatru [kN/m2] θ=0o θ=90o
 Pole ściany/dachu Schemat I Schemat II Schemat III Schemat IV Schemat V
F 0.302 0.302 -0.494 -0.494 -0.887
G 0.302 0.302 -0.374 -0.374 -0.920
H 0.193 0.193 -0.145 -0.145 -0.434 
I 0.0 -0.241 0.0 -0.241 -0.302
J 0.0 -0.422 0.0 -0.422  brak

Znak „-” oznacza ssanie wiatru.

Rys.2. Oddziaływanie wiatru na dach, θ=0– schematy.

bw-wiatr-sciana-boczna

Schemat I

bw-wiatr-sciana-boczna-schemat

Schemat IIbw-schemat-ii

Schemat IIIbw-schemat-iii Schemat IVbw-schemat-iv

 

Rys.3. Oddziaływanie wiatru na dach, θ=90– schemat.bw-wiatr-na-sciane-szczytowabw-schemat-v

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi budynek_wielorodzinny 865 KB 330