Wiązar drewniany

Charakterystyka elementu

Wolnopodparty, dwuspadowy wiązar kratowy wykonany z drewna litego klasy C35. Wymiary: 9.96m długości, 2.0m wysokości; pochylenie 24%. Elementy łączone za pomocą płytek kolczastych. Oparcie na wieńcu za pośrednictwem metalowych wsporników zakotwionych w wieńcu (Rys.2.).

 

Rys.1. Rozmieszczenie wiązarów na rzucie dachuRozmieszczenie wiązarów

Rys.2. Mocowanie wiązara – rysunek ideowymontaż wiązara

Schemat statyczny

Geometria: Przyjęto model kratownicy trójkątnej wolnopodpartej o zakratowaniu słupkowo-krzyżulcowym.

Podparcie: Podparcie wiązara punktowe (oparcie na wieńcu poprzez kotwy). Węzły podporowe kratownicy mają swobodę obrotu w płaszczyźnie wiązara. Podatność oparcia nie wpływa na statykę układu statycznie wyznaczalnego.

Obciążenia:

  • Obciążenia zewnętrzne przekazywane są na pas górny wiązara poprzez kontrłaty – obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone.
  • Obciążenie stropem ostatniej kondygnacji (podwieszony do wiązara) – obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone.

Przyjęto, że kierunek działania obciążeń przechodzi przez środek ścinania przekroju (obciążenia nie powodują skręcania przekrojów).

Rys.3. Schemat statyczny wiązaraschemat wiązara