Model

Opis problemu

W poniższym artykule omówione zostaną podstawowe aspekty modelowania konstrukcji powierzchniowych na przykładzie programu Soldis PROJEKTANT 8.8. Przedmiotem przykładu jest strop żelbetowy ostatniej kondygnacji budynku biurowego. Zdefiniowana zostanie geometria i właściwości układu wraz z jego obciążeniami.

Metody

Modelowanie stropu przeprowadzono w wersji 8.8.13 programu. W odtworzenia geometrii konstrukcji wykorzystano import z dxf.

Założenia:

  • Klasa betonu: C30/37
  • Klasa stali zbrojeniowej: B500SP
  • Grubość konstrukcji żelbetowej: 12 cm
  • Cięż