Obciążenia na zadaszenie

Opis problemu

Zebranie obciążeń na zadaszenie wspornikowe.

Metody

Podstawą do określenia oddziaływań na konstrukcje jest norma PN-EN-1991. Podstawowe grupy: stałe, zmienne i wyjątkowe, klasyfikują oddziaływania w zależności od ich zmienności w czasie, zmienności położenia i prawdopodobieństwa wystąpienia. W ramach każdej grupy można wyróżnić dalsze, w zależności od źródła obciążenia czy schematu działania (np. w ramach oddziaływań zmiennych wyróżniamy obciążenie śniegiem, wiatrem itd.). Na potrzeby projektowania konstrukcji zadaszenia zebrano obciążenia klimatyczne od oddziaływania śniegu, wiatru i temperatury, oraz ustalono obciążenie stałe od warstwy pokrycia. Analizując poszczególne elementy konstrukcji należy określić ich miejsce w ścieżce obciążeń oraz przypadki, schematy i wartości występujących oddziaływań.

Obciążenie stałe

 • Panel szklany, gr. 2.2cm
 • Ciężar objętościowy: 24kN/m3

Obciążenie śniegiem (PN-EN 1991-1-3)

 • Strefa obciążenia śniegiem: II
 • Wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu: 0.9kN/m2
 • Warunki lokalizacyjne: normalne (brak wyjątkowych opadów i zamieci)
 • Współczynnik ekspozycji: C= 1.0
 • Współczynnik termiczny: C= 1.0
 • Współczynnik kształtu dachu: μ1 = 0.8 ,  μ1,2 = 2.29 ,  μ1 = 4.0

Obciążenie wiatrem (PN-EN 1991-1-4)

 • Strefa obciążenia wiatrem: I
 • Wysokość odniesienia: 3.7m
 • Kategoria terenu: III
 • Współczynnik ograniczenia przepływu: φ = 0
 • Wartość charakterystyczna szczytowego ciśnienia prędkości: 0.460kPa

Obciążenie temperaturą

 • Wysokość n.p.m.: 150m
 • Temperatura max. powietrza w cieniu: Tmax = 36.0ºC
 • Temperatura min. powietrza w cieniu: Tmin = -30.0ºC
 • Okres powrotu: 50 lat
 • Rodzaj powierzchni: jasna, lśniąca

Tab.1: Zestawienie obciążeń na zadaszenie.

Oddziaływanie Sytuacja Obc. powierzchniowe [kN/m2]
Stałe   0.530
Śnieg Równomiernie 0.720
Zaspa wew. 3.600
Zaspa zew. 2.064
Wiatr A – ssanie  -0.417
A – parcie  0.315
B – ssanie -0.708
B – parcie 0.916 
C – ssanie  -0.759
C – parcie 0.565

 

SniegrowRys.1. Obciążenie śniegiem – równomiernie

Śniegnier

Rys.2. Obciążenie śniegiem – nierównomiernie