Wymiarowanie

Opis problemu

Wymiarowanie stalowego rygla okapowego.

Metody

Wymiarowanie rygla przeprowadzono zgodnie z EN-1993-1. Warunki stanów granicznych nośności i użytkowalności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. Wstępnie dobrano przekrój HEB. Przyjęto podatne żebra usztywniające nad podporami elementu. Uwzględniono oddziaływanie ciężaru własnego rygla w płaszczyźnie pionowej.

SGN: Współczynniki długości wyboczeniowej względem obu osi wynoszą 1.0 (belka podparta jest przegubowo, brak podpór pośrednich). Długość zwichrzeniowa wynosi L, obciążenie jest skupione, przyłożone w środku rozpiętości. Współczynniki interakcji kij do formuł interakcyjnych wyznaczono metodą 2, (PN-EN:1993-1-1, Zał. B) – metoda zalecana w Załączniku Krajowym normy.

SGU: Określono graniczne wygięcie rygla jako L/150 (L – długość rygla).

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Należy zdefiniować parametry wymiarowania elementu i dobrać odpowiedni przekrój. Należy wyłączyć automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego rygla (patrz 2394) i zdefiniować to obciążenie „ręcznie”.

Reguły wymiarowania

 • Z paska głównego wybierz Analiza > Wymiarowanie > Narzędzia wymiarowania.
 • Wybierz tryb generowania kombinacji Wszystkie kombinacje.

Tryby generowania kombinacji określają ilość i rodzaj kombinacji branych pod uwagę podczas analizy konstrukcji. Po dokładny opis wybierz: Informacje o trybach generowania kombinacji)

 • Kliknij dwukrotnie LPM w rygiel, program automatycznie przypisze regułę wymiarowania Element stalowy wg PN-EN 1993-1-1:2006 na podstawie zdefiniowanego profilu i określonych norm bazowych projektu.

Parametry wymiarowania

 • Z paska ikon wybierz Parametry elementu.

  • Współczynniki interakcji zginania i ściskania: wybierz Metoda 2.
  • Ograniczenie przemieszczeń: dla kierunku prostopadle do płaszczyzny układu w kolumnie max u/L określ L/150, jako długość elementu wpisz 6000..
  • Żebra usztywniające > Zastosuj żebra poprzeczne. Rozstaw żeber określ 6000. Na podporach > podatne.
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne.
  • Zatwierdź zmiany klikając Ok.
 • Z paska ikon wybierz Długość wyboczeniowa.

  • Długość wyboczeniowa > Sposób wyznaczania > Wg. ENV 1993-1-1:1992.
  • Zamocowanie w płaszczyźnie układu > ENV 1993-1-1:1992 > μy = 1.0.
   • Układ o węzłach > Nieprzesuwnych.
  • Zamocowanie prostopadle do płaszczyzny układu > Automatycznie > μz = 1.0.
   • Układ o węzłach > Nieprzesuwnych.
   • [a] Wybierz ikonę edycji obok kontrolki Automatycznie.
    • Podparcie elementu w płaszczyźnie prostopadłej do układu wybierz pierwszy schemat.
    • Obciążenie w płaszczyźnie prostopadłej do układu > q [kN/m] > 0.426 (ciężar HEB160).
    • Obciążenie w płaszczyźnie prostopadłej do układu > γf [kN/m] > 1.35 (wspł. obliczeniowy).Moment rygiel
    • Zatwierdź zmianę klikając Ok.
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne.
  • Zatwierdź zmiany klikając Ok.
 • Z paska ikon wybierz Zwichrzenie.

  • Sposób wyznaczania > ENV 1993-1-1:1992.
  • Sposób definiowania > według tabeli > Siła skupiona w środku rozpiętości.
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne.
  • Zatwierdź zmiany klikając Ok.

Dobór przekroju

Po określeniu parametrów wymiarowania, program automatycznie przelicza element. Z lewej strony okna wyświetlone jest procentowe wytężenie ze względu na poszczególne warunki projektowe. Dominującym warunkiem okazuje się ugięcie (48%) i zginanie (45%). Ze względu na spory zapas nośności dokonano zmiany przekroju.

 • W zakładce Przekrój z prawej strony okna z rozwijanej listy Zamień na: wybierz przekrój HEB140.
 • Powtórz czynność [a] zmieniając wartość obciążenia ciężarem własnym elementu na 0.337kN/m.
 • Wytężenie przekroju zmieniło się na 78% (ugięcie) i 64% (zginanie).Reg proj rygiel
 • Po dobraniu odpowiedniego przekroju zamknij okno wymiarowania klikając Ok.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 483