Koncepcja zintegrowanego modelu

Opis problemu

Tworzenie podstaw nowego projektu zadaszenia w programie Soldis PROJEKTANT.

Metody

Konstrukcję zadaszenia opisanego w 1557 zaprojektowano, wyodrębniając poszczególne elementy konstrukcyjne, a następnie modelując je w układach płaskich. Rozpoznawszy ścieżkę obciążeń konstrukcji, analizowano kolejne pozycje obliczeniowe osobno, równocześnie uwzględniając ich wzajemne powiązania (podparcie, elementy dochodzące itp.). W ten sposób stworzono zintegrowany model całej konstrukcji składający się z prostszych, wygodnych do analizy pozycji/elementów.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Nowy projekt, wybór norm

  • Uruchom program Soldis PROJEKTANT i wybierz Nowy.
  • W oknie Dane projektu wpisz nazwę: Projekt zadaszenia.
  • Jako podstawę obliczeń wybierz normy Eurokody (PN-EN).Metryka
  • Zestaw norm można także zmienić wybierając odpowiednią ikonę pod obszarem kreślenia.norma

Pozycje obliczeniowe

  • Domyślnie po otwarciu nowego projektu występuje jedna pozycja obliczeniowa Poz.1.1.
  • Z paska narzędzi wybierz zakładkę Projekt.
  • Z panelu Projekt wybierz Menedżer pozycji.
  • Kliknij 2xLPM w Poz.1.1 i w opcji Nazwa wpisz Żebra i kliknij Ok.
  • Wybierz Utwórz nową pozycję obliczeniową i podaj jej nazwę: Wspornik.
  • Przełączaj się między pozycjami obliczeniowymi poprzez zakładki w prawym, górnym rogu obszaru kreślenia.przełączanie

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi stalowe_zadaszenie_2d 697 KB 217