Model

Definicja geometrii i podpór

Metody

W celu utworzenia modelu obliczeniowego elementu belkowego należy wskazać oś elementu (zbioru środków ciężkości wszystkich przekrojów), oraz określić możliwe przemieszczenia węzłów podporowych. W przypadku wolnopodpartego rygla węzłami podporowymi są węzły skrajne. Oparcie na słupie żelbetowym zdefiniowano jako przegubowe nieprzesuwne.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Definicja geometrii

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie.
 • W panelu Elementy wybierz Rysuj Pręty.python_2019-06-22_14-49-40 - Copy
 • Aby narysować pierwszy węzeł przesuń kursor nad obszar kreślenia i naciśnij LPM.
 • Przesuń kursor w prawo, w celu uaktywnienia śledzenia kątowego, i wpisz długość 6.0.
 • Proces rysowania zakończ klawiszem ESC lub kliknij SPM.

Definicja podpór

 • Kliknij LPM w obydwa węzły i z paska narzędzi wybierz Dodaj podporę.Dodaj podpore
 • W oknie Podpory wybierz Zamień na przegubowe nieprzesuwne.nieprzesuwne
 • Zatwierdź zmiany Ok.

Definicja profilu

Metody

Definicja profilu stanowi niezbędne uzupełnienie opisu modelu wolnopodpartego rygla [1546] o cechy geometryczne i materiałowe. Profil w programie Soldis PROJEKTANT stanowi złożenie definicji przekroju belki oraz materiału z którego została wykonana. Przekroje oraz materiały można dobrano z gotowych bibliotek/katalogów, lub definiować samodzielnie. W przypadku analizowanego rygla należy zdefiniować stały na długości elementu, dwuteowy profil HEB160 wykonany ze stali S235 obrócony o 90°.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Definicja przekroju

 • W zakładce Profile, z lewej strony ekranu, wybierz Utwórz nowy profil.Nowy profil
 • Pojawi się okno Edytor profili, w którym aktywnym będzie nowo definiowany profil.
 • Jeśli w środku okna jest widoczny domyślnie wybrany przekrój, zaznacz go LPM i usuń klawiszem Delete.
 • Zdefiniuj materiał podstawowy i profil:
  • Z górnego paska wybierz Profil > Materiał podstawowy.
  • Rozwiń katalogi Standardowe, Stal, następnie wybierz S 235 i Ok.
  • Z górnego paska wybierz Profil > Dodaj profil.
  • Rozwiń katalogi Walcowane, Dwuteownik, następnie wybierz HEB 160 i Ok.
 • Kliknij w nazwę profilu i zmień ja wpisując Rygiel okapowy.
 • Obróć profil wpisując w polu Pozycja > Kąt [st] > 90.
 • Po zdefiniowaniu przekroju wybierz Zamknij edytor.

Przypisanie przekroju do konstrukcji

 • Zaznacz pręt klikając w niego LPM.
 • Z paska narzędzi wybierz Zmień profil.Zmieńprofil
 • W oknie Menadżer profili wybierz profil Rygiel okapowy i Ok.

 

 


Definicja obciążeń

Metody

Rygiel okapowy przenosi obciążenia z słupa pośredniego, jako że stanowi jego bezpośrednie podparcie. Obciążenia te przenosi dalej na słupy główne (żelbetowe). Poza obciążeniem z słupa, rygiel okapowy przenosi ciężar własny. Płaszczyzny działania tych obciążeń są do siebie prostopadłe – element jest więc dwukierunkowo zginany.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Definiując obciążenia na etapie modelowania konstrukcji należy wyłączyć oddziaływanie ciężaru własnego rygla. Obciążenie ciężarem własnym rygla, we właściwym kierunku, zostanie uwzględnione na etapie wymiarowania (2411).

Ciężar własny

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Uwzględnienie ciężaru własnego.

 • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie > Zastosuj > Pomiń..

Obciążenie reakcją

 • Kliknij LPM w rygiel i z paska narzędzi wybierz Dodaj obciążenie.
 • Jako rodzaj obciążenia wybierz Reakcja/Zwykła siła.
 • W nowym oknie wybierz pozycję Słup stalowy i Reakcja z węzła nr 3 (górna podpora słupa, numer może się różnić).
 • W oknie Obciążenie zaznacz, którą reakcję chcesz przenieść – Fx.
 • Określ mnożnik reakcji, jako 1.0, a w opcji Położenie > x/L [-] podaj 0.5 (środek rozpiętości rygla).
 • W opcji Kąt pochylenia wpisz 270.
 • Zatwierdź zmiany Ok.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 398