Pozycje obliczeniowe

Charakterystyka obiektu

Zgodnie z koncepcją modelu obliczeniowego obiektu, w celu analizy wyodrębniono poszczególne elementy nośne, tworząc z nich samodzielne pozycje obliczeniowe. Elementy oddziałują między sobą, przekazując obciążenia.

Pozycje obliczeniowe

  1. Wiązar drewniany.
  2. Schody żelbetowe.
  3. Strop żelbetowy z balkonem.
  4. Rama żelbetowa.