Wymiarowanie

Opis problemu

Wymiarowanie stalowego słupa pośredniego.

Metody

Wymiarowanie słupa przeprowadzono zgodnie z EN-1993-1. Warunki nośności powinny być spełnione w każdym przekroju, dla każdej kombinacji obciążeń. Wstępnie dobrano przekrój HEB.

SGN: Współczynnik długości wyboczeniowej względem osi Y przekroju wynosi 1.0 (klasyczny przypadek). Względem osi Z, ze względu na współpracę słupa z konstrukcją ściany bocznej, zredukowano go do wartości 0.01. Ze względu na stężenia w obydwu płaszczyznach przyjęto układ o węzłach nieprzesuwnych.

Tab.1: Wyboczenie giętne – parametry.

Względem Y Względem Z
Długość wyboczeniowa Lcr Wspł. μ Długość wyboczeniowa Lcr Wspł. μ
L0 1.0 0.01xL0 1.0

Płyta warstwowa nie zabezpiecza elementu przed zwichrzeniem, dlatego rozstaw między punktami stężeń przeciwskrętnych wynosi L0. Założono podparcie widełkowe, a obciążenie równomiernie rozłożone.

Współczynniki interakcji kij do formuł interakcyjnych wyznaczono metodą 2, (PN-EN:1993-1-1, Zał. B) – metoda zalecana w Załączniku Krajowym normy.

SGU: Określono graniczne przemieszczenie słupa jako L/150 (L – wysokość słupa).

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Definicja parametrów wymiarowania elementu i dobór odpowiedniego przekroju.

Reguły wymiarowania

 • Z paska głównego wybierz Analiza > Wymiarowanie > Narzędzia wymiarowania > Obwiednia.

Tryby generowania kombinacji określają liczbę i rodzaj kombinacji branych pod uwagę podczas analizy konstrukcji. Po dokładny opis wybierz ikonę Informacje o trybach generowania kombinacji.

 • Kliknij dwukrotnie LPM w słup, program automatycznie dobierze regułę i otworzy okno wymiarowania.

Parametry wymiarowania

 • Z paska ikon wybierz Parametry elementu.

  • Współczynniki interakcji zginania i ściskania: wybierz Metoda 2 
  • Ograniczenie przemieszczeń > W płaszczyźnie układu w kolumnie max u/L wybierz L/150, jako długość elementu podaj 9200.
  • Warunki konstrukcyjne > Ogranicz smukłość do > 250 – ograniczenie smukłości elementów ściskanych.
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne.
  • Zatwierdź zmiany klikając Ok.
 • Z paska ikon wybierz Długość wyboczeniowa.

  • Długość wyboczeniowa > Sposób wyznaczania > Użytkownika.
  • Zamocowanie w płaszczyźnie układu > Współczynnik długości wyboczeniowej > μy = 1.0.
  • Zamocowanie prostopadle do płaszczyzny układu > Współczynnik długości wyboczeniowej > μz = 0.01.
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne.
  • Zatwierdź zmiany klikając Ok.
 • Z paska ikon wybierz Zwichrzenie.

  • Sposób wyznaczania > ENV 1993-1-1:1992.
  • Sposób definiowania > według tabeli.
  • Pozostałe parametry pozostaw domyślne.
  • Zatwierdź zmiany klikając Ok.

Dobór przekroju

Z lewej strony okna wyświetlone jest procentowe wytężenie elementu ze względu na poszczególne warunki projektowe. Ze względu na spory zapas nośności (50% zginanie i 51% ugięcie) zmniejszono przekrój słupa.

 • Wybierz zakładkę Przekrój z prawej strony okna.
 • Z rozwijanej listy Zamień na: wybierz HEB 140.

Program automatycznie przeliczył element o nowym przekroju. Dominującym warunkiem okazuje się zginanie ze ściskaniem i ugięcie (83%).

Uwaga! Domyślnie program wymiaruje dla ekstremalnych kombinacji sil przekrojowych (tryb Obwiednia). W celu weryfikacji dla wszystkich możliwych kombinacji wybierz tryb Wszystkie kombinacje i kliknij Przelicz. Czynność należy wykonać każdorazowo przed ostatecznym zaakceptowaniem wyników.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 483