Wymiarowanie rygla

 

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza.

 • Z panelu analiza wybierz Wymiarowanie.

 • Z panelu narzędzia wymiarowania wybierz Przypisz regułę.

 •  Z wyświetlonego okna wybierz opcję Element żelbetowy [PN-EN 1992-1-1].

 • Wskaż pręty o numerach 2 oraz 5 i zatwierdź wybór klikając Zastosuj. Zostanie wyświetlone okno z opcjami wymiarowania. W oknie edycji reguły wymiarowania wybierz ikonę znajdującą się w lewym górnym rogu – Parametry do wymiarowania.
 • Określ parametry zgodnie z rysunkiem poniżej.

 • Wybierz kolejną ikonę dostępną w lewym górnym rogu – Długość wyboczeniowa.
 • W wyświetlonym oknie wybierz El.klasyczny-5.8.3.2(2) oraz określ sposób podparcia belki zgodnie z poniższym rysunkiem (dla analizowanego elementu wpływ siły osiowej jest znikomy co pozwala przyjąć uproszczony schemat wyboczenia).

 • W prawym dolnym rogu znajdują się opcję pozwalające określić podstawowe parametry zbrojenia. Użyj procedury automatycznie generującej zbrojenie. Uzupełnij parametry dotyczące zbrojenia zgodnie z poniższym rysunkiem i wybierz Zazbrój.

Samodzielne projektowanie zbrojenia
 • Na przekroju poprzecznym kliknij LPM na wybraną krawędź. Po prawidłowym wyborze krawędź zostanie podświetlona na czerwono.
 • W panelu bocznym wybierz drugą zakładkę i wprowadź parametry zbrojenia podłużnego tak jak poniżej, a następnie kliknij Zastosuj. Zbrojenie dla wskazanej krawędzi zostanie zmienione zgodnie z podanymi ustawieniami.
 • W celu modyfikacji zbrojenia poprzecznego w panelu bocznym wybierz ostatnią zakładkę. Wybierz 2 strefę i wprowadź parametry zbrojenia poprzecznego tak jak poniżej, a następnie kliknij Zastosuj. Zbrojenie poprzecznie w wybranej strefie zostanie zmodyfikowanie. W razie potrzeby podziel, połącz lub zmień zakres stref (ikony z zielonymi strzałkami).

 • Wybierz opcję Edycja prętów zbrojeniowych znajdującą się bezpośrednio pod widokiem przekroju.

 • Wywołaj procedurę dodania nowego pręta klikając przycisk Nowy.

 • W oknie Edycja zbrojenia podaj parametry nowego pręta zgodnie z poniższym rysunkiem i kliknij Zastosuj.
 • Zaznacz za pomocą klawiszy CTRL+LPM pręty, które chcesz edytować lub usunąć. Zaznaczone pręty zostają podświetlone w prawym rogu ekranu na kolor czerwony.
 • Zmień kształt zaznaczonych prętów zgodnie z rysunkiem poniżej i kliknij OK.

Zmiana kształtu górnych prętów zbrojeniowych
 • Zaznacz za pomocą klawiszy CTRL+LPM pręty zgodnie z rysunkiem poniżej.

 • Zmień kształt zaznaczonych prętów zgodnie z rysunkiem poniżej i kliknij OK.
 • Sprawdź wytężenie elementu dla przyjętego zbrojenia wybierając w prawym górnym rogu odpowiedni Warunek projektowy.

Spis treści:

 1. Definicja geometrii i podpór
 2. Obciążenia stałe i zmienne
 3. Obciążenie od śniegu
 4. Obciążenie od wiatru
 5. Relacje grup obciążeń
 6. Definiowanie geometrii przekroju
 7. Zbrojenie belki
 8. Zbrojenie słupa
 9. Zbrojenie słupa ściany szczytowej
 10. Wymiarowanie i zbrojenie stopy fundamentowej
 11. Wymiarowanie i zbrojenie ławy fundamentowej

 

 

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_zelbetowa_2d 511 KB 169