Definicja geometrii i podpór

Procedura w Soldis PROJEKTANT X1

 • Po uruchomieniu programu w wyświetlonym oknie wybierz Nowy.

 • Jako podstawy obliczeń wybierz Eurokody (PN-EN) i zatwierdź przyciskiem OK.

 • Jako Typ konstrukcji wybierz Rama 2D. Zmień nazwę pozycji obliczeniowej na „Hala żelbetowa” i zatwierdź klikając OK.

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie.

 • Z panelu Krawędzie/osie wybierz Krawędź.

 • Narysuj rzut ramy żelbetowej zgodnie z rysunkiem poniżej.

 • Z panelu Podpory wybierz Podpora, a następnie Utwierdzenie pełne.

 • Zaznacz podpory konstrukcji i wybierz Zastosuj.

Spis treści:

 1. Definicja geometrii i podpór
 2. Obciążenia stałe i zmienne
 3. Obciążenie od śniegu
 4. Obciążenie od wiatru
 5. Relacje grup obciążeń
 6. Definiowanie geometrii przekroju
 7. Zbrojenie belki
 8. Zbrojenie słupa
 9. Zbrojenie słupa ściany szczytowej
 10. Wymiarowanie i zbrojenie stopy fundamentowej
 11. Wymiarowanie i zbrojenie ławy fundamentowej

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_zelbetowa_2d 511 KB 193