Koncepcja modelu obliczeniowego

Opis problemu

Tworzenie podstaw nowego projektu fragmentu hali w programie Soldis PROJEKTANT.

Metody

Z konstrukcji hali [684] wyodrębniono zestaw płaskich elementów nośnych, które poddano analizie z uwzględnieniem ich wzajemnych powiązań w zakresie podparcia i przekazywania obciążeń uzyskując model całej konstrukcji składający się z prostych pozycji obliczeniowych wygodnych/możliwych do wymiarowania zgodnie z normami.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Nowy projekt, wybór norm

  • Uruchom program Soldis PROJEKTANT i wybierz Nowy.
  • W oknie Dane projektu wpisz nazwę: Projekt hali.Dane projektu hala
  • Jako podstawę obliczeń wybierz normy Eurokody (PN-EN).
  • Zestaw norm można także zmienić wybierając odpowiednią ikonę pod obszarem kreślenia.norma

Pozycje obliczeniowe

Domyślnie po otwarciu nowego projektu występuje jedna pozycja obliczeniowa Poz.1.1.

  • Z paska narzędzi wybierz zakładkę Projekt.
  • Z panelu Projekt wybierz Menedżer pozycji.
  • Kliknij 2xLPM w Poz.1.1 i w opcji Nazwa wpisz Płatew i kliknij Ok.
  • [a] Wybierz Utwórz nową pozycję obliczeniową i podaj jej nazwę: Dźwigar kratowy.
  • Zgodnie z czynnością [a] utwórz pozostałe pozycje.
  • Przełączaj się między pozycjami obliczeniowymi poprzez zakładki w prawym, górnym rogu obszaru kreślenia.Pozycje obl hala

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 483