Statyka

Opis problemu

Wykonanie obliczeń statycznych i odczyt wyników dla słupa żelbetowego.

Metody

Analizę statyczną słupa należy przeprowadzić zgodnie z EN-1990. Stany graniczne nośności i użytkowalności sprawdza się metodą współczynników częściowych. W celu zwymiarowania słupa (doboru zbrojenia) należy poznać ekstremalne wartości sił wewnętrznych dla różnych kombinacji obciążeń.

Stan Graniczny Nośności SGN (ULS)

 • Kombinacja podstawowa (wz. 6.10,  EC0) – odczyt Nmax, Nmin, Mmax, Mmin, Vmax i odpowiadających im pozostałych sił wewnętrznych.

Stan Graniczny Użytkowalności SGU (SLS)

 • Kombinacja charakterystyczna (wz. 6.14b, EC0)
 • Kombinacja quasi – stała (wz. 6.16b, EC0) – odczyt Mmax.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Przeglądanie wyników statyki

 • Z paska głównego wybierz Analiza > Statyka.

Program automatycznie wykona obliczenia statyczne.

 • W celu uzyskania wykresu sił wewnętrznych wybierz odpowiednią ikonę (Normalne, Tnące, Mom. zginające).
 • W prawej części panelu Przeglądanie wyników dla statyki dostępne są narzędzia dopasowania wyglądu i zakresu wyświetlanych na wykresie informacji.Schowek014

Kombinacje obciążeń

 • Z panelu Przeglądanie wyników dla statyki wybierz Zmień ustawienia kombinatoryki > Wskaż kombinację do obliczeń > SGN – kombinacja podstawowa.
 • Z panelu Przeglądanie wyników dla statyki wybierz Włącz/Wyłącz kombinatorykę obciążenia. Wyświetlany wykres zaktualizuje się automatycznie pokazując wykres sił wewnętrznych dla odpowiedniej kombinacji.

W celu odczytania max. momentu zginającego wywołanego prawie stałą kombinacją obciążeń wskaż kombinację SGU – kombinacja quasi-stała.

Odczyt wyników

Ekstremalne wartości sił wewnętrznych można odczytać bezpośrednio z wykresów. Alternatywnie można otworzyć okno Wyniki dla elementu – Kombinatoryka klikając 2xLPM w element:

 • Za pomocą suwaka można wybrać dowolny przekrój na długości pręta w którym chcesz sprawdzić wynik.Suwak
 • Poniżej w oknie Wyniki dla elementu – Kombinatoryka znajdują się 3 zakładki do przeglądu: sił wewnętrznych (NTM), naprężeń (S) i deformacji (U).
 • Wybierz zakładkę NTM i kafelek M (moment zginający). Poniżej można odczytać maksymalny i minimalny moment powstający w danym przekroju, oraz odpowiadającą siłę normalną i tnącą.
 • Użyte współczynniki obliczeniowe i kombinacyjne można sprawdzić na 2 sposoby:
  • [Sposób 1] W wierszach ψ pokazane są oznaczenia grup obciążeń i współczynników użytych w kombinacji dającej ekstremalną wartość danej wartości. Najeżdżając na nie myszką, wyświetla się okienko z wyjaśnieniem oznaczeń.Słup-statyka1
  • Klikając LPM w kontrolkę obok ψ, program zastąpi oznaczenia („+”,”K” itp) konkretnymi liczbami.
  • [Sposób 2] Wybierz ikonę Informacje z prawej strony wartości momentu zginającego. Wyświetli się lista użytych w kombinacji grup obciążeń.
  • Najedź kursorem na daną grupę i odczytaj użyte współczynniki: obliczeniowy i kombinacyjny.Słup żelbetowy statyka 2

Tab.1. Ekstremalne siły przekrojowe dla kombinacji SGN i SGU.

SGN – kombinacja podstawowa
Moment [kNm] Normalna [kN] Tnąca [kN]
175.4 -26.6 -31.1
-74.0 -14.5 14.4
9.1 -183.5 -1.0
175.4 -12.8 -31.1
175.4 -26.6 -31.1
-74.0 -14.5 14.4
SGU – kombinacja quasi-stała
Moment [kNm] Normalna [kN] Tnąca [kN]
9.1 -76.8 -1.0

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 563