Pozycje obliczeniowe

Charakterystyka obiektu

Zgodnie z koncepcją modelu obliczeniowego konstrukcji hali [2423684] w celu analizy wyodrębniono poszczególne elementy nośne, tworząc z nich samodzielne pozycje obliczeniowe. Elementy oddziałują między sobą, przekazując obciążenia zgodne z Rys.1.

Pozycje obliczeniowe

  1. Płatew.
  2. Wiązar kratowy.
  3. Stężenie poprzeczne.
  4. Słup żelbetowy.
  5. Słup stalowy.
  6. Słup stalowy – fundament
  7. Rygiel okapowy.

 

aksonometria

Rys.1. Izometria fragmentu hali. Przekazywanie obciążeń między elementami.