Zestawienie obciążeń

Opis problemu

Zebranie i ustalenie wartości oddziaływań dla modelu obliczeniowego domu wielorodzinnego.

Metody

Obciążenia klimatyczne i użytkowe oddziałujące na budynek zebrano na podstawie odpowiednich części normy PN-EN 1991. Ustalono odpowiednie współczynniki dla danych warunków terenowych i położenia geograficznego obiektu. Wydzielono przypadki i schematy obciążeń, dla oddziaływania śniegu, wiatru. Obciążenia użytkowe zebrano jako powierzchniowe, a klimatyczne zamieniono na liniowe przemnażając je przez rozstaw wiązarów kratowych 0.9m.

Procedura (Soldis PROJEKTANT 2016)

Poniższa procedura stanowi kolejny etap projektu budynku wielorodzinnego, bazuje na dokumencie 2961. W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu zbierania obciążeń wykorzystano narzędzie Zestawienie obciążeń. Grupy obciążeń można definiować/modyfikować na każdym etapie modelowania konstrukcji.

Obciążenia stałe

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Ciężar własny wybierz Dodaj > Pojedyncze > Obciążenie użytkownika.
 • Zdefiniuj dwie grupy: dla obciążenia od pokrycia dachowego (0.75kPa)  i warstw stropu ostatniej kondygnacji (0.366kPa).
  • Typ > Obciążenie powierzchniowe,
  • Obciążenie > stałe,
  • Sprowadź do > obciążenie liniowe z rozpiętości 0.9m.
 • Zdefiniuj grupę dla obciążenia stropem pośrednich kondygnacji (1.165kPa)
  • Typ > Obciążenie powierzchniowe,
  • Obciążenie > stałe,
  • Sprowadź do > Obciążenie powierzchniowe.

Oddziaływanie śniegu

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Obciążenie śniegiem wybierz Dodaj > Pojedyncze > Śnieg.
 • Z listy Typ wybierz Dach dwuspadowy.
 • Ustal odpowiednie współczynniki, zgodnie z rysunkiem poniżej:
 • [a] W opcji Wybór wyniku, wybierz Schemat (ii) > Obciążenie lewej połaci dachu.
 • Przyjmij wartość zalecaną, sprowadź obciążenie do liniowego, przemnażając obc. powierzchniowe przez 0.9m.
 • Powtórz procedurę dla drugiego przypadku obciążenia, z dwoma różnicami:
  • W czynności [a] wybierz Obciążenie prawej połaci dachu.
  • Nadaj nazwę grupie obciążenia: Śnieg „całość”.

Oddziaływanie wiatru – ściany

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Obciążenia wiatrem  wybierz Dodaj > Pojedyncze > Wiatr.
 • Z listy Typ wybierz Ciśnienie zewnętrzne i wewnętrzne na ściany budynków prostokątnych
 • Nazwij grupę: Ściana – pole A.
 • Ustal odpowiednie współczynniki:
 • W opcji Wyniki, wybierz strefa A.
 • Przyjmij wartość > Zalecana ; Sprowadź do > Obc. powierzchniowe. Zatwierdź Ok.
 • [b] W oknie Zestawienie obciążeń kliknij PPM na zdefiniowaną grupę i wybierz Kopiuj.
  • Zmień nazwę grupy na Ściana- pole B.
  • W opcji Wyniki, wybierz strefa B.
 • Powtórz czynność [b] definiując grupy obciążenia dla pól D i E ściany. (Pole C nie występuje dla danej geometrii).

Oddziaływanie wiatru – ciśnienie wewnętrzne

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na zdefiniowaną grupę Ściana- pole A i wybierz Kopiuj.
 • Nazwij grupę: Ciśnienie wewnętrzne – parcie.
 • Ustal odpowiednie współczynniki:
 • W opcji Wyniki, wybierz Przypadek 1.
 • Przyjmij wartość > Zalecana ; Sprowadź do > Obc. powierzchniowe. Zatwierdź Ok.
 • [b] W oknie Zestawienie obciążeń kliknij PPM na zdefiniowaną grupę i wybierz Kopiuj.
  • Zmień nazwę grupy na Ciśnienie wewnętrzne – ssanie.
  • W opcji Wyniki, wybierz Przypadek 2.

Oddziaływanie wiatru – dach

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Obciążenia wiatrem  wybierz Dodaj > Pojedyncze > Wiatr.
 • Z listy Typ wybierz Dach dwupołaciowy.
 • Nazwij grupę: Dach I G.
 • Ustal odpowiednie współczynniki:

KOMENTARZ: Dla danej geometrii dachu występuje 5 przypadków oddziaływania wiatru (4 przypadki dla oddziaływania na ścianę boczną i 1 dla oddziaływania na ścianę szczytową). W załączonym pliku .sdi zdefiniowano tylko wybrane przypadki i pola, użyte do obciążania modelu wiązara dachowego [2959].

 • Definiując dalsze przypadki należy zwrócić uwagę na:
  • pole powierzchni połaci F (7.63m2 przy θ=0° i 2.76m2 przy θ=90°) i G (5.51m2 przy θ=90°).
  • wartość wymiarów d i b w przypadku wiatru na ścianę szczytową.

Obciążenie użytkowe

 • Z paska głównego wybierz Modelowanie > Obciążenie > Zestawienie obciążeń.
 • Kliknij PPM na grupę Obciążenia użytkowe wybierz Dodaj > Pojedyncze > Użytkowe.
 • Nadaj grupie nazwę: Użytkowe – stropy (1).
 • Z listy Typ wybierz Stropy, schody wewnętrzne oraz balkony.
 • Określ parametry zgodnie z rysunkiem poniżej:uzytkowe-stropy-1
 • Zatwierdź utworzenie grupy Ok.
 • Według powyższej instrukcji, utwórz grupę Użytkowe – stropy (2).
  • Ustaw obciążenie od ścian działowych o ciężarze własnym ≤1.0kN/m długości ściany. (ściany działowe z pustaków ceramicznych)
 • Utwórz grupy obciążeń użytkowych dla schodów i balkonów wybierając odpowiednią kategorię obciążanej powierzchni. Ustaw typ obciążenia: równomiernie rozłożone.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi budynek_wielorodzinny 865 KB 281