Grupy obciążeń

Opis problemu

Definicja grup obciążeń dla modelu wspornikowego zadaszenia.

Metody

Wydzielenie grup obciążeń stanowi uzupełnienie modelu obliczeniowego konstrukcji na potrzeby kombinatoryki. W przypadku rozpatrywania osobno kolejnych pozycji obliczeniowych (zamiast całości konstrukcji), operowanie na wspólnym zestawie grup obciążeń poprawia czytelność projektu i komfort pracy. Umożliwia również przekazywanie obciążeń między pozycjami (patrz 1613)

Definiując grupy obciążeń dla wspornikowego zadaszenia należy wyodrębnić:

 • Obciążenia stałe: ciężar własny elementów, ciężar pokrycia – podstawa: PN-EN 1991, katalogi procuentów.
 • Obciążenia zmienne: śnieg, wiatr, temperatura – podstawa: PN-EN 1991.

W ramach poszczególnych rodzajów obciążeń należy wyodrębnić przypadki:

 • Śnieg: obciążenie równomierne, obciążenie nierównomierne (zaspa śnieżna) – podstawa: PN-EN 1991-1-3.
 • Wiatr: ssanie, parcie – podstawa: PN-EN 1991-1-4.
 • Temperatura: lato, zima – podstawa: PN-EN 1991-1-5.

Między grupami obciążeń zmiennych należy ustalić relacje – wykluczyć możliwość jednoczesnego występowania kilku grup obciążeń śniegiem, wiatrem, czy temperaturą. Obciążenie temperaturą letnią i obciążenie śniegiem również nie mogą wystąpić razem.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Definicja w Menadżerze grup

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie.
 • W panelu Obciążenie wybierz Menadżer grup.Schowek16
 • Kliknij LPM na grupie Obciążenia zmienne i wybierz Usuń grupę obciążenia, zatwierdź Tak.

Potrzebne jest kilka grup obciążeń zmiennych, postanowiono zdefiniować je od początku.

 • [a] W oknie Menadżer grup obciążenia wybierz Utwórz nową grupę obciążenia.
 • [b] W oknie Nowa grupa obciążenia w polu Nazwa wpisz: Pokrycie.
 • [c] W opcji Typ obciążenia zaznacz Stałe, a z rozwijanej listy Typ wybierz: Ciężar własny (duża zmienność).Pokrycie
 • Po kliknięciu OK grupa zostaje utworzona.
 • W celu definicji pozostałych grup czynności [a, b, c] powtarzamy, nadając nazwy i typy grup zgodnie z Tab.1.

Tab.1: Grupy obciążeń.

Nr Nazwa grupy Typ obciążenia Typ
1. Ciężar własny Stałe Ciężar własny (mała zmienność)
2. Pokrycie Stałe Ciężar własny (duża zmienność)
3. Śnieg równomiernie Zmienne Śnieg: Pozostałe kraje CEN, położenie H<1000m.n.p.m.
4. Śnieg nierównomiernie Zmienne Śnieg: Pozostałe kraje CEN, położenie H<1000m.n.p.m.
5. Temp. lato Zmienne Temperatura (niepożarowa)
6. Temp. zima Zmienne Temperatura (niepożarowa)
7. Wiatr ssanie Zmienne Wiatr
8. Wiatr parcie Zmienne Wiatr

Relacje grup obciążeń

 • W zakładce Obciążenia z prawej strony ekranu wybierz Relacje grup obciążeń.
 • Klikając LPM w płytki na przecięciu odpowiednich grup obciążeń, wybierz Wykluczają się.Schowek012Relacjezadaszenie
 • Zatwierdź zmiany Ok.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi stalowe_zadaszenie_2d 697 KB 237