Statyka

Opis problemu

Określenie sił wewnętrznych i przemieszczeń w układzie stężającym.

Metody

Analiza statyczna stężenia jest procesem iteracyjnym. Pod wpływem przyłożonego obciążenia imperfekcyjnego qd, następuje ugięcie tężnika o wartość δq. Z uwagi na zwiększoną strzałkę ugięcia, należy skorygować wartość równoważnego obciążenia ciągłego, zgodnie ze Wz.1.

Wz.1: Równoważne obciążenie ciągłe (destabilizujące)
Stężenie-wz4

Odczytuje się ugięcie i ponownie koryguje obciążenie. Iteracje powtarza się do uzyskania odpowiedniej zbieżności kolejnych wartości ugięć. Ze względu na cięgnowy charakter pracy skratowania (przenoszenie tylko sił rozciągających) należy posłużyć się analizą nielinową.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Procedurę zaprezentowano dla pierwszego przypadku obciążenia stężenia – tylko siłami imperfekcyjnymi (należy wyłączyć wszystkie grupy obciążeń oprócz Imperfekcje (1)). Procedura obowiązuje także dla pozostałych przypadków.

Pierwsza iteracja

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza.
 • Kliknij w strzałkę pod kafelkiem Statyka i wybierz Statyka nieliniowa.Stężenie-8

W przypadku wyboru opcji Statyka liniowa, pojawi się komunikat informujący „Do prawidłowej pracy cięgien wymagana jest analiza nieliniowa. Kontynuować analizę liniową?”. Wybierz Nie, a następnie postępuj zgodnie z punktami powyżej.

 • Z panelu Przeglądanie wyników dla statyki wybierz Wykres przemieszczeń układu.
 • Kliknij dwukrotnie LPM w środkowy pręt pasa dolnego.
 • Przesuń suwak w stronę osi symetrii konstrukcji, w celu odczytania maksymalnego przemieszczenia.

Wyjaśnienie oznaczeń: u – przemieszczenie wzdłuż osi, v – przemieszczenie prostopadłe do osi, r – przemieszczenie wypadkowe, fi – kąt obrotu przekroju.

 • Odczytaj przemieszczenie całkowite δq,1 = 0.0026m.Ugiecie 1

Dalsze iteracje

 • Wróć do zakładki Modelowanie w pasku głównym.
 • Zaznacz obciążenia ciągłe, klikając w nie LPM, a następnie kliknij PPM i wybierz Edytuj.
 • W oknie Obciążenie w opcji Wartość [kN/m] w wierszach A i B wpisz 0.797.
 • Powtórz czynności z punktu Pierwsza iteracja.

Procedurę powtórz do uzyskania zbieżności kolejnych wyników.

Tab.1: Wyniki iteracji – przypadek (1) do (5).

Iteracja 1 Iteracja 2 Iteracja 3 Iteracja 4
Przypadek qd [kN/m] δ[mm] qd [kN/m] δ[mm] qd [kN/m] δ[mm] qd [kN/m] δ[mm] 
(1) 0.745 26 0.797 28 0.801 28  –  –
(2) 0.144 54 0.165 55 0.165 55  –
(3) 0.512 62 0.596 65 0.600 66 0.602 66
(4) 0.198 142 0.273 144 0.274 144  –  –
(5) 0.551 99 0.696 104 0.703 104  –  –

 

Siły wewnętrzne

 • Po wykonaniu iteracji z panelu Przeglądanie wyników dla statyki wybierz Normalne.

Tab.2: Ekstremalne siły normalne w elementach stężenia – przypadek (1) do (5).

 Przypadek Płatew Wiązar Stężenie
(1) -8.9 -9.0 8.7
(2)  -28.1 -26.7  27.2
(3)  -23.0 -22.3 22.4
(4)  7.5 -10.8 54.3
(5) 5.3 -7.9 38.9

 

Przypadek (2) okazuje się miarodajny do ponownego sprawdzenia płatwi i wiązara, ze względu na dodatkową siłę ściskającą. Przypadek (4) jest miarodajny do zwymiarowania prętów skratowania stężenia.

 

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d_stężenia 502 KB 129