Analiza statyczna

Opis problemu

Obliczenie maksymalnego obciążenia i ugięcia stężenia połaciowego.

Metody

Pod wpływem przyłożonego obciążenia qd, następuje wygięcie tężnika o wartość δq. Jako że, obciążenie statecznościowe qd zastępuje imperfekcje geometryczne stężanych elementów, należy je skorygować o to dodatkowe przemieszczenie δ(liczone jako max. różnica przemieszczeń węzłów), zgodnie ze Wz.1: Stężenie-wz4

Wz.1: Obciążenie statecznościowe qd

Można zauważyć, iż wyznaczenie obciążenia i ugięcia tężnika, a w konsekwencji dodatkowych sił działających na pas dolny wspornika, jest najczęściej procesem iteracyjnym. Procedurę powtarza się do uzyskania odpowiedniej zbieżności kolejnych wyników.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Pierwsza iteracja

  • Z paska głównego wybierz zakładkę Analiza.
  • Kliknij w strzałkę pod kafelkiem Statyka i wybierz Statyka nieliniowa.Stężenie-8

W przypadku wyboru opcji Statyka liniowa, pojawi się komunikat informujący „Do prawidłowej pracy cięgien wymagana jest analiza nieliniowa. Kontynuować analizę liniową?”. Wybierz Nie, a następnie postępuj zgodnie z punktami powyżej.

  • Z panelu Przeglądanie wyników dla statyki wybierz Wykres przemieszczeń układu.
  • Kliknij dwukrotnie LPM w prawy dolny pręt.
  • Przesuń suwak w dół, aż do węzła, w celu odczytania jego przemieszczenia..

Wyjaśnienie oznaczeń: u – przemieszczenie wzdłuż osi, v – przemieszczenie prostopadłe do osi, r – przemieszczenie wypadkowe, fi – kąt obrotu przekroju.

  • Odczytaj przemieszczenie całkowite 0.0001m.Stezenie-analiza

Uzyskane ugięcie należy podstawić do Wz.1 w celu skorygowania wartości obciążenia qd (patrz Tab.1).

Dalsze iteracje

  • Wróć do zakładki Modelowanie w pasku głównym.
  • Zaznacz obciążenia ciągłe, klikając w nie LPM, a następnie kliknij PPM i wybierz Edytuj.
  • W oknie Obciążenie w opcji Wartość [kN/m] w wierszach A i B wpisz 0.197.
  • Powtórz czynności z punktu Pierwsza iteracja.

Odczytane ugięcie tężnika znowu wynosi 0.0001m dlatego procedurę zakończono. Poniżej zamieszczono tabelę z wynikami kolejnych iteracji.

Tab.1: Wyniki iteracji.

Iteracja Obciążenie statecznościowe qd Ugięcie tężnika δq
1. 0.195 0.0001
2. 0.197 0.0001

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi stalowe_zadaszenie_2d 697 KB 259