Słup główny, żelbetowy

Charakterystyka elementu

Utwierdzony słup o przekroju prostokątnym 30×45 [cm] ze betonu C30/37 i stali RB500W-B.

Słupy główneRys.1. Rozmieszczenie słupów głównych na budynku

Schemat statyczny

Geometria: Przyjęto model słupa wspornikowego utwierdzonego w fundamencie.

Podparcie: W modelu numerycznym podpory mogą być zdefiniowane tylko w węzłach. W przypadku słupa węzłami podporowymi są węzły skrajne – nie ma potrzeby definiowania nowych. Przyjęto, że parametry gruntu, głębokość posadowienia i wymiary fundamentu pozwalają na zdefiniowanie połączenia słupa z fundamentem jako sztywnego (utwierdzenie). Uwzględniając sposób oparcia dźwigara kratowego na słupie, górnemu końcowi słupa pozostawiono swobodę przemieszczeń.

Obciążenie: Obciążenie węzłowe, obciążenie liniowe od wiatru i od ciężaru elewacji. Wszystkie obciążenia liniowe modelowane są jako równomiernie rozłożone przyłożone bezpośrednio do osi elementu, przyjęto, że kierunek działania przechodzi przez środek ścinania przekroju.

Słup głównyRys.3. Schemat statyczny słupa.

CLOSE
CLOSE