Słup główny, żelbetowy

Charakterystyka elementu

Utwierdzony słup o przekroju prostokątnym 30×45 [cm] ze betonu C30/37 i stali RB500W-B.

Słupy główneRys.1. Rozmieszczenie słupów głównych na budynku

Schemat statyczny

Geometria: Przyjęto model słupa wspornikowego utwierdzonego w fundamencie.

Podparcie: W modelu numerycznym podpory mogą być zdefiniowane tylko w węzłach. W przypadku słupa węzłami podporowymi są węzły skrajne – nie ma potrzeby definiowania nowych. Przyjęto, że parametry gruntu, głębokość posadowienia i wymiary fundamentu pozwalają na zdefiniowanie połączenia słupa z fundamentem jako sztywnego (utwierdzenie). Uwzględniając sposób oparcia dźwigara kratowego na słupie, górnemu końcowi słupa pozostawiono swobodę przemieszczeń.

Obciążenie: Obciążenie węzłowe, obciążenie liniowe od wiatru i od ciężaru elewacji. Wszystkie obciążenia liniowe modelowane są jako równomiernie rozłożone przyłożone bezpośrednio do osi elementu, przyjęto, że kierunek działania przechodzi przez środek ścinania przekroju.

Słup głównyRys.3. Schemat statyczny słupa.