Model

Definicja geometrii i podpór

Metody

W celu utworzenia modelu obliczeniowego elementu belkowego (słupa) należy wskazać oś elementu (zbioru środków ciężkości wszystkich przekrojów), oraz określić możliwe przemieszczenia węzłów podporowych. W przypadku słupa węzłami podporowymi są węzły skrajne – nie ma potrzeby definiowania nowych. Połączenie z fundamentem przyjęto jako przegubowe. Uwzględniając sposób oparcia słupa na ryglu okapowym, górną podporę również zdefiniowano jako przegubową.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Definicja geometrii

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie.
 • W panelu Elementy wybierz Rysuj Pręty.python_2019-06-22_14-49-40 - Copy
 • Aby narysować pierwszy węzeł przesuń kursor nad obszar kreślenia i naciśnij LPM.
 • Przesuń kursor w górę, w celu uaktywnienia śledzenia kątowego, i wpisz długość 9.2.
 • Proces rysowania zakończ klawiszem ESC lub kliknij SPM.

Definicja podpór

 • Kliknij LPM w dolny węzeł i z paska narzędzi wybierz Dodaj podporę.Słup podpora
 • W oknie Podpory wybierz Zamień na przegubowe nieprzesuwne i Ok.
 • W górnym węźle zdefiniuj podporę przegubową przesuwną. W pozycji Kąt wpisz 270.

Definicja profilu

Metody

Definicja profilu stanowi niezbędne uzupełnienie opisu modelu wolnopodpartego słupa [1544] o cechy geometryczne i materiałowe. Dlatego też, profil w programie Soldis PROJEKTANT stanowi złożenie definicji przekroju belki oraz materiału z którego została wykonana. Przekroje oraz materiały można dobrano z gotowych bibliotek/katalogów, lub definiować samodzielnie. W przypadku analizowanego słupa należy zdefiniować stały na długości elementu, jednogałęziowy profil dwuteowy HEB160 wykonany ze stali S235.

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Definicja przekroju

 • W zakładce Profile, z lewej strony ekranu, wybierz Utwórz nowy profil.Nowy profil
 • Pojawi się okno Edytor profili, w którym aktywnym będzie nowo definiowany profil.
 • Jeśli w środku okna jest widoczny domyślnie wybrany przekrój, zaznacz go LPM i usuń klawiszem Delete.
 • Zdefiniuj materiał podstawowy i profil:
  • Z górnego paska wybierz Profil > Materiał podstawowy.
  • Rozwiń katalogi Standardowe, Stal, następnie wybierz S 235 i Ok.
  • Z górnego paska wybierz Profil > Dodaj profil.
  • Rozwiń katalogi Walcowane, Dwuteownik, następnie wybierz HEB 160 i Ok.Profil

Jeśli nazwa aktywnego przekroju nie zaktualizowała się, kliknij w nią LPM i wyczyść klawiszem Delete i wciśnij Enter.

 • Po zdefiniowaniu przekroju wybierz Zamknij edytor.

Przypisanie przekroju do konstrukcji

 • Zaznacz pręt klikając w niego LPM.
 • Z paska narzędzi wybierz Zmień profil.Zmieńprofil
 • W oknie Menadżer profili wybierz profil HEB 160 i Ok.

Definicja obciążeń

Metody

Rozpatrywany słup pośredni znajduje się w osi B’. Element przejmuje obciążenie od oddziaływania wiatru z płyt ściennych – odpowiednie obciążenia powierzchniowe z dokumentu 813 zamieniono na liniowe, przemnażając je przez rozstaw słupów (3m). Obciążenie od zamocowanych na słupie płyt warstwowychmodeluje się jako liniowe, rozłożone wzdłuż osi pręta. Zebranie obciążeń przedstawiono w Tab.1.

Tab.1: Zestawienie obciążeń na słup pośredni.

Lp Rodzaj Zebranie obciążenia Obc. liniowe [kN/m]
1. Ciężar własny  –
2. Obc. stałe 0.258[kN/m2] x 3.0[m] 0.774
3. Wiatr z Lewej – strefa D (0.422[kN/m2] x 3.0[m] – 0.116[kN/m2] x 3.0[m]) 0.918
4. Wiatr z Prawej – strefa E (-0.202[kN/m2] x 3.0[m] – 0.116[kN/m2] x 3.0[m]) -0.954
5. Wiatr Przód – strefa B (-0.466[kN/m2] x 3.0[m] – 0.116[kN/m2] x 3.0[m]) -1.746
6. Wiatr Tył – strefa C (-0.291[kN/m2] x 3.0[m] – 0.116[kN/m2] x 3.0[m]) -1.221

Znak „-” oznacza ssanie wiatru. Obciążenie wiatrem rozbito na oddziaływanie zewnętrzne i wewnętrzne (suma).

Procedura (Soldis PROJEKTANT v8.5)

Ciężar własny

Ciężar własny jest automatycznie uwzględniany przez program, na podstawie zdefiniowanego materiału i przekroju elementu. W celu wyłączenia/włączenia jego uwzględniania postępuj zgodnie z procedurą:

 • Z paska głównego wybierz zakładkę Modelowanie.
 • W panelu Obciążenie wybierz Uwzględnienie ciężaru własnego.python_2019-06-22_14-56-00 - Copy (2)
 • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie, Zastosuj i Uwzględniaj.

Definiując uwzględnianie ciężaru własnego grupa obciążeń „Ciężar własny” nie musi być aktualna, ani aktywna.

Obciążenie liniowe od wiatru

 • W oknie Obciążenia kliknij LPM na odpowiednie grupie obciążenia wiatrem i wybierz Ustal aktualną.Ustal akt
 • Kliknij LPM na słup i z paska narzędzi wybierz Dodaj obciążenie.59
 • W oknie Obciążenie wybierz Zamień na rozłożone wzdłuż osi Y.
 • W opcji Wartość [kN] wybierz >Pobierz z zestawienia<.
 • W oknie Kalkulator obciążeń wybierz odpowiednie obciążenie z zestawów, w tym przypadku Obciążenie wiatrem > L/P – D i zatwierdź Ok.Wiatr L
 • W opcji Położenie > x1/L [-] wpisz 0, a w x2/L [-] 1.
 • Zatwierdź zmiany Ok.

Obciążenie liniowe od płyt warstwowych

 • W oknie Obciążenia kliknij LPM na grupie Pokrycie i wybierz Ustal aktualną.
 • Wybierz zakładkę Modelowanie > Obciążenie > Równomiernie rozłożone wzdłuż pręta.python_2019-06-22_14-56-00 5
 • W oknie Zaznacz wybierz Wszystkie i Zastosuj.
 • W oknie Obciążenie w opcjach Wartość wpisz dwukrotnie 0.774.
 • W opcji Położenie > x1/L [-] wpisz 0, a w x2/L [-] 1.
 • Zatwierdź zmiany Ok.

Załączniki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
sdi hala_stalowa_2d 974 KB 483