Słup stalowy

Charakterystyka elementu

Wolnopodparty słup o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profil HEB) ze stali S235. Słup pośredni usytuowany między słupami głównymi [1541] umożliwia dobór na pokrycie ścienne płyt warstwowych (zmniejszenie rozpiętości z 6m do 3m).

Słupy pośrednieRys.1. Rozmieszczenie słupów pośrednich na rzucie budynku

Schemat statyczny

Geometria: Przyjęto model słupa podpartego w miejscu połączenia z fundamentem i ryglem okapowym [1546].

Podparcie: W modelu numerycznym podpory mogą być zdefiniowane tylko w węzłach. Słup pośredni nie przenosi dużych sił (pełni funkcję pomocniczą – podparcie dla płyt warstwowych), dlatego przyjęto połączenie słupa z fundamentem jako przegubowe. Górny koniec słupa opiera się na ryglu okapowym – uwzględniając sposób połączenia elementów w węźle zablokowano jedynie przesuw po kierunku X.

Obciążenie: Obciążenia od wiatru i ciężaru płyt ściennych modelowane są jako równomiernie rozłożone wzdłuż osi słupa. Obciążenie od wiatru działa po kierunku X, obciążenie od płyt ściennych po kierunku Y.

Słup pośredniRys.3. Schemat statyczny słupa.

CLOSE
CLOSE