Słup stalowy

Charakterystyka elementu

Wolnopodparty słup o przekroju dwuteowym (wstępnie przyjęto profil HEB) ze stali S235. Słup pośredni usytuowany między słupami głównymi [1541] umożliwia dobór na pokrycie ścienne płyt warstwowych (zmniejszenie rozpiętości z 6m do 3m).

Słupy pośrednieRys.1. Rozmieszczenie słupów pośrednich na rzucie budynku

Schemat statyczny

Geometria: Przyjęto model słupa podpartego w miejscu połączenia z fundamentem i ryglem okapowym [1546].

Podparcie: W modelu numerycznym podpory mogą być zdefiniowane tylko w węzłach. Słup pośredni nie przenosi dużych sił (pełni funkcję pomocniczą – podparcie dla płyt warstwowych), dlatego przyjęto połączenie słupa z fundamentem jako przegubowe. Górny koniec słupa opiera się na ryglu okapowym – uwzględniając sposób połączenia elementów w węźle zablokowano jedynie przesuw po kierunku X.

Obciążenie: Obciążenia od wiatru i ciężaru płyt ściennych modelowane są jako równomiernie rozłożone wzdłuż osi słupa. Obciążenie od wiatru działa po kierunku X, obciążenie od płyt ściennych po kierunku Y.

Słup pośredniRys.3. Schemat statyczny słupa.